Home » Akordy písní Alestorm – Heavy Metal Pirates | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Heavy Metal Pirates | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Heavy Metal Pirates | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Sailing the seven seas of metal

We thirst for blood, your ship is in our sights

Taste a broadside from our cannons of steel

Before our cutlasses of metal you shall kneel

We are Heavy Metal Pirates

We sail across the sky

In our battleships of cosmic steel

We’re the terror up on high

We are Heavy Metal Pirates

Our cutlasses are true

So give us all your treasure

Or soon we’ll come for you

The wind is in our sails, and fate is on our side

So raise the Jolly Roger and sail into the night

We’re warriors of steel upon the Spanish Main

No quarter for the poseurs, we’ll bring ’em death and pain

We are Heavy Metal Pirates

We sail across the sky

In our battleships of cosmic steel

We’re the terror up on high

We are Heavy Metal Pirates

Our cutlasses are true

So give us all your treasure

Or soon we’ll come for you

Views: 118

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Plavba sedmi moří z kovu

Máme žízeň po krvi, vaše loď je v našich pamětihodnostech

Ochutnejte soustředěný útok z našich děl z oceli

Před našimi mačetami z kovu budeš klečet

Jsme Heavy Metalová Piráti

Poplujeme po obloze

V našich bitevních lodích z kosmické oceli

My jsme teror na výsost

Jsme Heavy Metalový Piráti

Naše tesáky jsou pravdivé

Takže nám všem dejte svůj poklad

Nebo si brzy přijedeme pro Vás

Vítr je v našich plachtách a osud je na naší straně

Tak zvedněte pirátskou vlajku a plujte do noci

Jsme bojovníci oceli na španělském hlavním

Ne čtvrtletí pro pozéry, budeme přinášet znak smrti a bolesti

Jsme Heavy Metalový Piráti

Poplujeme po obloze

V našich bitevních lodích z kosmické oceli

My jsme teror na výsost

Jsme Heavy Metalový Piráti

Naše tesáky jsou pravdivé

Takže nám všem dejte svůj poklad

Nebo si brzy přijedeme pro Vás

Views: 118

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz15423(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Haňa chyžu zamjitala | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

Alestorm – Heavy Metal Pirates A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Heavy #Metal #Pirates

Alestorm – Heavy Metal Pirates

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Heavy Metal Pirates

Log in to add text to your favorites

Sailing the seven seas of metal

We thirst for blood, your ship is in our sights

Taste a broadside from our cannons of steel

Before our cutlasses of metal you shall kneel

We are Heavy Metal Pirates

We sail across the sky

In our battleships of cosmic steel

We’re the terror up on high

We are Heavy Metal Pirates

Our cutlasses are true

So give us all your treasure

Or soon we’ll come for you

The wind is in our sails, and fate is on our side

So raise the Jolly Roger and sail into the night

We’re warriors of steel upon the Spanish Main

No quarter for the poseurs, we’ll bring ’em death and pain

We are Heavy Metal Pirates

We sail across the sky

In our battleships of cosmic steel

We’re the terror up on high

We are Heavy Metal Pirates

Our cutlasses are true

So give us all your treasure

Or soon we’ll come for you

Views: 118

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Plavba sedmi moří z kovu

Máme žízeň po krvi, vaše loď je v našich pamětihodnostech

Ochutnejte soustředěný útok z našich děl z oceli

Před našimi mačetami z kovu budeš klečet

Jsme Heavy Metalová Piráti

Poplujeme po obloze

V našich bitevních lodích z kosmické oceli

My jsme teror na výsost

Jsme Heavy Metalový Piráti

Naše tesáky jsou pravdivé

Takže nám všem dejte svůj poklad

Nebo si brzy přijedeme pro Vás

Vítr je v našich plachtách a osud je na naší straně

Tak zvedněte pirátskou vlajku a plujte do noci

Jsme bojovníci oceli na španělském hlavním

Ne čtvrtletí pro pozéry, budeme přinášet znak smrti a bolesti

Jsme Heavy Metalový Piráti

Poplujeme po obloze

V našich bitevních lodích z kosmické oceli

My jsme teror na výsost

Jsme Heavy Metalový Piráti

Naše tesáky jsou pravdivé

Takže nám všem dejte svůj poklad

Nebo si brzy přijedeme pro Vás

Views: 118

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz15423(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment