Home » Akordy písní Alestorm – Magnetic North | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Magnetic North | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Magnetic North | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

The snow fell hard on a frozen sea

As the night swarmed all around

With no moon to guide our passage north

This corpse of mine may never be found

Thirsty days, into this dead mans quest

In search of riches in a time-lost treasure chest

Trought oceans never seen, trought fog as thick as night

To the northern wastelands, onwards we must fight

Fay beyond the ice and snow

Our voyage carries on

For blood and gold, we sold our souls

Redemption lies at Magnetic North

Set the course for Magnetic North

Beyond the snow to Magnetic North

On the quest for Magnetic North

We will die at Magnetic North

Sold a lie, condemned to die

Empty promise encased in ice

One by one, our time has come

Death awaits before the sun

The snow fell hard on a frozen sea

As the sun rose to the sky

Trapped forever in the sea of ice

This is the place where we will die

Fay beyond the ice and snow

Our voyage carries on

For blood and gold, we sold our souls

Redemption lies at Magnetic North

Set the course for Magnetic North

Beyond the snow to Magnetic North

On the quest for Magnetic North

We will die at Magnetic North

Views: 200

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Sníh padá na zamrzlé moře,

zatímco všude okolo padá noc.

Bez měsíce který by nás vedl na sever,

ta mrtvola moje by nikdy nemusela být nalezena.

Už třicet dní na této sebevražedné výpravě,

za najitím časem zapomenuté truhly s pokladem.

Přes oceány nikdy nespatřené, skrz mlhy husté jako noc.

Vpřed, do severních planin se musíme probojovat.

Daleko za led a sníh,

pokračuje naše výprava.

Krvi a zlatu zaprodali jsme své duše,

vykoupení leží na Magnetickém severu.

Nastavte kurz na Magnetický sever,

k Magnetickému severu, až za sněhem.

Na výpravě za Magnetickým severem,

zemřeme na Magnetickém severu.

Prodal lež, odsouzen zemřít.

Prázdné sliby uvězněné v ledu.

Jeden po druhém, náš čas nadešel,

smrt čeká před sluncem.

Sníh padá na zamrzlé moře,

zatímco slunce stoupá na nebe.

Uvězněni na věky v moři ledu,

toto je místo kde zemřeme.

Daleko za led a sníh,

pokračuje naše výprava.

Krvi a zlatu zaprodali jsme své duše,

vykoupení leží na Magnetickém severu.

Nastavte kurz na Magnetický sever,

k Magnetickému severu, až za sněhem.

Na výpravě za Magnetickým severem,

zemřeme na Magnetickém severu.

Views: 200

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alestorm – Magnetic North A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Magnetic #North

Alestorm – Magnetic North

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Magnetic North

Log in to add text to your favorites

The snow fell hard on a frozen sea

As the night swarmed all around

With no moon to guide our passage north

This corpse of mine may never be found

Thirsty days, into this dead mans quest

In search of riches in a time-lost treasure chest

Trought oceans never seen, trought fog as thick as night

To the northern wastelands, onwards we must fight

Fay beyond the ice and snow

Our voyage carries on

For blood and gold, we sold our souls

Redemption lies at Magnetic North

Set the course for Magnetic North

Beyond the snow to Magnetic North

On the quest for Magnetic North

We will die at Magnetic North

Sold a lie, condemned to die

Empty promise encased in ice

One by one, our time has come

Death awaits before the sun

The snow fell hard on a frozen sea

As the sun rose to the sky

Trapped forever in the sea of ice

This is the place where we will die

Fay beyond the ice and snow

Our voyage carries on

For blood and gold, we sold our souls

Redemption lies at Magnetic North

Set the course for Magnetic North

Beyond the snow to Magnetic North

On the quest for Magnetic North

We will die at Magnetic North

Views: 200

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Sníh padá na zamrzlé moře,

zatímco všude okolo padá noc.

Bez měsíce který by nás vedl na sever,

ta mrtvola moje by nikdy nemusela být nalezena.

Už třicet dní na této sebevražedné výpravě,

za najitím časem zapomenuté truhly s pokladem.

Přes oceány nikdy nespatřené, skrz mlhy husté jako noc.

Vpřed, do severních planin se musíme probojovat.

Daleko za led a sníh,

pokračuje naše výprava.

Krvi a zlatu zaprodali jsme své duše,

vykoupení leží na Magnetickém severu.

Nastavte kurz na Magnetický sever,

k Magnetickému severu, až za sněhem.

Na výpravě za Magnetickým severem,

zemřeme na Magnetickém severu.

Prodal lež, odsouzen zemřít.

Prázdné sliby uvězněné v ledu.

Jeden po druhém, náš čas nadešel,

smrt čeká před sluncem.

Sníh padá na zamrzlé moře,

zatímco slunce stoupá na nebe.

Uvězněni na věky v moři ledu,

toto je místo kde zemřeme.

Daleko za led a sníh,

pokračuje naše výprava.

Krvi a zlatu zaprodali jsme své duše,

vykoupení leží na Magnetickém severu.

Nastavte kurz na Magnetický sever,

k Magnetickému severu, až za sněhem.

Na výpravě za Magnetickým severem,

zemřeme na Magnetickém severu.

Views: 200

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz92171(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment