Home » Akordy písní Alestorm – Man The Pumps | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Man The Pumps | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Man The Pumps | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Into the oceans of hell, my friend

Into the oceans we ride

Pump with both hands ’til you’re back on dry land

We’re sailing the seas ’til we die

Well I was just a boy of 12 when I first left the land

I’d never seen a pump before nor held one in my hand

But fate it had in store for me a different destiny

When I joined the crew of the leakiest ship that ever sailed the seas

We were a crew of scurvy dogs but sure we loved to pump

Even though the ship we sailed was just a ragged dump

Every day we pumped together standing side by side

The water kept on creeping in, I thought that we might die

Into the oceans of hell, my friend

Into the oceans we ride

Pump with both hands ’til you’re back on dry land

We’re sailing the seas ’til we die

Twas in the gulf of Mexico we sailed a crimson tide

And all the other pirates began to run and hide

“This is a devil’s omen, we cannot pump these seas”

I found myself alone on deck, so the task it fell to me

The pumpy quest ahead of me was ominous and grim

Our ship was sinking rapidly, the red tide flowing in

I battened down the hatches, prepared to do what’s right

I screamed a mighty battle cry and pumped all through the night

Into the oceans of hell, my friend

Into the oceans we ride

Pump with both hands ’til you’re back on dry land

We’re sailing the seas ’til we die

Then daylight came, and all was calm, the ship she did not sink

And all the crew did celebrate their rescue from the brink

But when they spied where I did lay, the mood it fell bereft

For by the time the sun arose, I’d pumped myself to death

Views: 156

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Do pekelných vod, můj příteli

Do oceánů plujeme!

Pumpuj oběma rukama, dokud nejsi zpět na souši.

Plavíme se po moři až do smrti.

No, bylo mi jen 12 let, když zem jsem opustil.

Nikdy jsem neviděl čerpadlo, ani jsem ho neudržel v ruce

Ale budoucnost pro mě měla jiný osud

Když jsem se připojil k posádce nejchudší lodi, která se kdy plavila na moři

Byli jsme posádkou kurdějových psů, ale rádi jsme pumpovali

I když loď, kterou jsme se plavili, byla jen rezavá žumpa.

Každý den jsme čerpali bok po boku.

Voda se stále plížila, myslel jsem, že bychom mohli zemřít

Do pekelných vod, můj příteli

Do oceánů plujeme!

Pumpuj oběma rukama, dokud nejsi zpět na souši.

Plavíme se po moři až do smrti.

Byli jsme v Mexickém zálivu plavili se v karmínovém přílivu

A všichni ostatní piráti začali pobíhat a skrývat se

“Toto je ďáblovo znamení, v těchto vodách nemůžeme pumpovat”

Zůstal jsem na palubě sám, tak úkol připadl mě.

Úkol pumpovat přede mnou, osudný a krušný.

Loď šla rychle ke dnu, rudý příliv proudil dovnitř

Popadl jsem poklopy, připraven udělat, co je správné

Z plných plic jsem zakřičel a celou noc jsem pumpoval.

Do pekelných vod, můj příteli

Do oceánů plujeme!

Pumpuj oběma rukama, dokud nejsi zpět na souši.

Plavíme se po moři až do smrti.

Pak přišlo svítání a všechno bylo klidné, loď se nepotopila.

A celá posádka oslavila svou záchranu.

Ale když uviděli, kde jsem byl já, radost opadla.

Páč když vyšlo slunce, vyčepal jsem se k smrti.

Views: 156

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alestorm – Man The Pumps A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Man #Pumps

Alestorm – Man The Pumps

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Man The Pumps

Log in to add text to your favorites

Into the oceans of hell, my friend

Into the oceans we ride

Pump with both hands ’til you’re back on dry land

We’re sailing the seas ’til we die

Well I was just a boy of 12 when I first left the land

I’d never seen a pump before nor held one in my hand

But fate it had in store for me a different destiny

When I joined the crew of the leakiest ship that ever sailed the seas

We were a crew of scurvy dogs but sure we loved to pump

Even though the ship we sailed was just a ragged dump

Every day we pumped together standing side by side

The water kept on creeping in, I thought that we might die

Into the oceans of hell, my friend

Into the oceans we ride

Pump with both hands ’til you’re back on dry land

We’re sailing the seas ’til we die

Twas in the gulf of Mexico we sailed a crimson tide

And all the other pirates began to run and hide

“This is a devil’s omen, we cannot pump these seas”

I found myself alone on deck, so the task it fell to me

The pumpy quest ahead of me was ominous and grim

Our ship was sinking rapidly, the red tide flowing in

I battened down the hatches, prepared to do what’s right

I screamed a mighty battle cry and pumped all through the night

Into the oceans of hell, my friend

Into the oceans we ride

Pump with both hands ’til you’re back on dry land

We’re sailing the seas ’til we die

Then daylight came, and all was calm, the ship she did not sink

And all the crew did celebrate their rescue from the brink

But when they spied where I did lay, the mood it fell bereft

For by the time the sun arose, I’d pumped myself to death

Views: 156

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Do pekelných vod, můj příteli

Do oceánů plujeme!

Pumpuj oběma rukama, dokud nejsi zpět na souši.

Plavíme se po moři až do smrti.

No, bylo mi jen 12 let, když zem jsem opustil.

Nikdy jsem neviděl čerpadlo, ani jsem ho neudržel v ruce

Ale budoucnost pro mě měla jiný osud

Když jsem se připojil k posádce nejchudší lodi, která se kdy plavila na moři

Byli jsme posádkou kurdějových psů, ale rádi jsme pumpovali

I když loď, kterou jsme se plavili, byla jen rezavá žumpa.

Každý den jsme čerpali bok po boku.

Voda se stále plížila, myslel jsem, že bychom mohli zemřít

Do pekelných vod, můj příteli

Do oceánů plujeme!

Pumpuj oběma rukama, dokud nejsi zpět na souši.

Plavíme se po moři až do smrti.

Byli jsme v Mexickém zálivu plavili se v karmínovém přílivu

A všichni ostatní piráti začali pobíhat a skrývat se

“Toto je ďáblovo znamení, v těchto vodách nemůžeme pumpovat”

Zůstal jsem na palubě sám, tak úkol připadl mě.

Úkol pumpovat přede mnou, osudný a krušný.

Loď šla rychle ke dnu, rudý příliv proudil dovnitř

Popadl jsem poklopy, připraven udělat, co je správné

Z plných plic jsem zakřičel a celou noc jsem pumpoval.

Do pekelných vod, můj příteli

Do oceánů plujeme!

Pumpuj oběma rukama, dokud nejsi zpět na souši.

Plavíme se po moři až do smrti.

Pak přišlo svítání a všechno bylo klidné, loď se nepotopila.

A celá posádka oslavila svou záchranu.

Ale když uviděli, kde jsem byl já, radost opadla.

Páč když vyšlo slunce, vyčepal jsem se k smrti.

Views: 156

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz84630(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment