Home » Akordy písní Alestorm – Mead From Hell | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Mead From Hell | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Mead From Hell | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Under the sea, there‘s a colony of bees

And a man called Fred who will shoot you dead

If you try to steal from his apiary sealed

With magic spells at the gate to hell

He‘ll kill you in your sleep

If you so much as take a single peek

Set sail across the waves

Where we will stop no man can say

The alcohol stores are running low

So into the deep blue yonder go

Set sail across the waves

Where we will stop no man can say

We‘ll end our quest by following the smell

That leads us to the Mead from Hell

He brews his mead with psychotropic weeds

That‘ll get you high, assuming you don‘t die

And you probably find that it makes you go blind

From the alcoholic proof (it‘s through the roof )

We seek the mead from hell

The endless search for the infernal hydromel

Set sail across the waves

Where we will stop no man can say

The alcohol stores are running low

So into the deep blue yonder go

Set sail across the waves

Where we will stop no man can say

We‘ll end our quest by following the smell

That leads us to the Mead from Hell

See also  Akordy písní Adiemus - Cantus Inaequalis | Web poskytuje nejnovější texty písní

We‘ve found the mead from hell

The infernal hydromel

The booze is in our grasp

Now it‘s time to kick your ass

Set sail! Set sail! Set sail!

Set sail for the Mead from Hell

Views: 117

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz6770 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Pod mořem, je kolonie včel,

a chlápek jménem Fred, který tě zastřelí,

pokud se pokusíš krást z jeho včelína,

zapečetěného kouzlem u brány pekla.

Zabije tě ve spánku,

i pokud se jenom jednou podíváš.

Vydáme se na moře,

kde skončíme nikdo neví.

Dochází nám alkohol,

tak se do oné modré hlubiny vydáme.

Vydáme se na moře,

kde skončíme nikdo neví.

Ukončíme naši výpravu tak, že půjdeme za nosem,

ten nás povede k medovině z pekla.

Vaří svoji medovinu z psychotropních rostlin.

Tou se zduníte, pokud teda neumřete.

A nejspíš přijdete na to, že vás oslepila.

Pro její alkoholické přednosti (jsou vážně velké),

hledáme medovinu z pekla.

Nekonečné hledání pekelné medoviny.

Vydáme se na moře,

kde skončíme nikdo neví

Dochází nám alkohol,

tak se do oné modré hlubiny vydáme.

Vydáme se na moře,

kde skončíme nikdo neví.

Ukončíme naši výpravu tak, že půjdeme za nosem,

ten nás povede k medovině z pekla.

Našli jsme medovinu z pekla,

pekelnou medovinu.

Ten chlast je v našich spárech.

Teď vám nakopeme prdel.

Plujte! Plujte! Plujte!

Plujte za medovinou z pekla.

Views: 117

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz68231(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Rada šecko robím | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

Alestorm – Mead From Hell A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Mead #Hell

Alestorm – Mead From Hell

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Mead From Hell

Log in to add text to your favorites

Under the sea, there‘s a colony of bees

And a man called Fred who will shoot you dead

If you try to steal from his apiary sealed

With magic spells at the gate to hell

He‘ll kill you in your sleep

If you so much as take a single peek

Set sail across the waves

Where we will stop no man can say

The alcohol stores are running low

So into the deep blue yonder go

Set sail across the waves

Where we will stop no man can say

We‘ll end our quest by following the smell

That leads us to the Mead from Hell

He brews his mead with psychotropic weeds

That‘ll get you high, assuming you don‘t die

And you probably find that it makes you go blind

From the alcoholic proof (it‘s through the roof )

We seek the mead from hell

The endless search for the infernal hydromel

Set sail across the waves

Where we will stop no man can say

The alcohol stores are running low

So into the deep blue yonder go

Set sail across the waves

Where we will stop no man can say

We‘ll end our quest by following the smell

That leads us to the Mead from Hell

See also  Akordy písní Ket som išla na travičku | Web poskytuje nejnovější texty písní

We‘ve found the mead from hell

The infernal hydromel

The booze is in our grasp

Now it‘s time to kick your ass

Set sail! Set sail! Set sail!

Set sail for the Mead from Hell

Views: 117

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz6770 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Pod mořem, je kolonie včel,

a chlápek jménem Fred, který tě zastřelí,

pokud se pokusíš krást z jeho včelína,

zapečetěného kouzlem u brány pekla.

Zabije tě ve spánku,

i pokud se jenom jednou podíváš.

Vydáme se na moře,

kde skončíme nikdo neví.

Dochází nám alkohol,

tak se do oné modré hlubiny vydáme.

Vydáme se na moře,

kde skončíme nikdo neví.

Ukončíme naši výpravu tak, že půjdeme za nosem,

ten nás povede k medovině z pekla.

Vaří svoji medovinu z psychotropních rostlin.

Tou se zduníte, pokud teda neumřete.

A nejspíš přijdete na to, že vás oslepila.

Pro její alkoholické přednosti (jsou vážně velké),

hledáme medovinu z pekla.

Nekonečné hledání pekelné medoviny.

Vydáme se na moře,

kde skončíme nikdo neví

Dochází nám alkohol,

tak se do oné modré hlubiny vydáme.

Vydáme se na moře,

kde skončíme nikdo neví.

Ukončíme naši výpravu tak, že půjdeme za nosem,

ten nás povede k medovině z pekla.

Našli jsme medovinu z pekla,

pekelnou medovinu.

Ten chlast je v našich spárech.

Teď vám nakopeme prdel.

Plujte! Plujte! Plujte!

Plujte za medovinou z pekla.

Views: 117

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz68231(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment