Home » Akordy písní Alestorm – No Grave But The Sea | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – No Grave But The Sea | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – No Grave But The Sea | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Quest! Set a course to the battle

Speed is our weapon of war

De Grasse will pay with his ichor

Blood, mutilation and gore

This is a mission of murder

Death is the freedom you crave

We are the agents of slaughter

Swift is the path to the grave

Breaking the line

Formidable rage

Ranking their broadside with fire

Sail away, set sail into the blue horizon

Ride the waves, that guide our destiny

Sail away, today we fight and there will be

No mercy for those with no grave

No grave but the sea

Ride! Now the winds are a-changing

Into the breach we will sail

Flanked by the Duke and Bedford

Formidable charge cannot fail

Fire!

With a volley of grapeshot

Blood stains the ocean this day

We are the agent of slaughter

Swift is the path to the grave

Three thousand dead

France is defied

The Battle of Saintes will be mine

Sail away, set sail into the blue horizon

Ride the waves, that guide our destiny

Sail away, today we fight and there will be

No mercy for those with no grave

No grave but the sea

Views: 169

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Poklad! Nastav kurz do bitvy

Rychlost je naší zbraní války

De Grasse zaplatí svou krví bohů

Krev, zmrzačení a krveprolití

Toto je vražedná mise

Smrt je svoboda po které toužíš

Jsme agenti masakru

Hbitá je cesta do hrobu

Prolamujeme linie

Obrovský hněv

Seřaďte jejich dělostřeleckou palbu ohněm

Pluj pryč, odpluj do modrého obzoru

Jeď na vlnách, které vedou náš osud

Pluj pryč, dnes bojujeme a nebude tu

Žádná lítost pro ty bez hrobu

Žádný hrob jen moře

Jeď! Teď se větry otáčí

Do trhliny poplujeme

Obklopeni Vévodou a Bedfordem

Impozantní výpad nemůže selhat

Pal!

Se slavou kartáčových střel

Tento den krev potřísnila oceán

Jsme agenti masakru

Hbitá je cesta do hrobu

Tři tisíce mrtvých

Francie je poražena

Bitva o Saintes bude má

Pluj pryč, odpluj do modrého obzoru

Jeď na vlnách, které vedou náš osud

Pluj pryč, dnes bojujeme a nebude tu

Žádná lítost pro ty bez hrobu

Žádný hrob jen moře

Views: 169

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alestorm – No Grave But The Sea A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Grave #Sea

Alestorm – No Grave But The Sea

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – No Grave But The Sea

Log in to add text to your favorites

Quest! Set a course to the battle

Speed is our weapon of war

De Grasse will pay with his ichor

Blood, mutilation and gore

This is a mission of murder

Death is the freedom you crave

We are the agents of slaughter

Swift is the path to the grave

Breaking the line

Formidable rage

Ranking their broadside with fire

Sail away, set sail into the blue horizon

Ride the waves, that guide our destiny

Sail away, today we fight and there will be

No mercy for those with no grave

No grave but the sea

Ride! Now the winds are a-changing

Into the breach we will sail

Flanked by the Duke and Bedford

Formidable charge cannot fail

Fire!

With a volley of grapeshot

Blood stains the ocean this day

We are the agent of slaughter

Swift is the path to the grave

Three thousand dead

France is defied

The Battle of Saintes will be mine

Sail away, set sail into the blue horizon

Ride the waves, that guide our destiny

Sail away, today we fight and there will be

No mercy for those with no grave

No grave but the sea

Views: 169

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Poklad! Nastav kurz do bitvy

Rychlost je naší zbraní války

De Grasse zaplatí svou krví bohů

Krev, zmrzačení a krveprolití

Toto je vražedná mise

Smrt je svoboda po které toužíš

Jsme agenti masakru

Hbitá je cesta do hrobu

Prolamujeme linie

Obrovský hněv

Seřaďte jejich dělostřeleckou palbu ohněm

Pluj pryč, odpluj do modrého obzoru

Jeď na vlnách, které vedou náš osud

Pluj pryč, dnes bojujeme a nebude tu

Žádná lítost pro ty bez hrobu

Žádný hrob jen moře

Jeď! Teď se větry otáčí

Do trhliny poplujeme

Obklopeni Vévodou a Bedfordem

Impozantní výpad nemůže selhat

Pal!

Se slavou kartáčových střel

Tento den krev potřísnila oceán

Jsme agenti masakru

Hbitá je cesta do hrobu

Tři tisíce mrtvých

Francie je poražena

Bitva o Saintes bude má

Pluj pryč, odpluj do modrého obzoru

Jeď na vlnách, které vedou náš osud

Pluj pryč, dnes bojujeme a nebude tu

Žádná lítost pro ty bez hrobu

Žádný hrob jen moře

Views: 169

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz63708(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment