Home » Akordy písní Alestorm – Of Treasure | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Of Treasure | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Of Treasure | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

A dreaded curse – Is spoken of

By all men of the sea – An ancient tale

Of pirate’s woe – And sailor’s tragedy

A map was drawn – By grizzled men

Forgotten years ago – A chest of glory

And mortal sin – The none should ever know

And they searched and they searched

And they searched and they searched

For forbidden treasure old

And this curse, and this curse,

and this curse, and this curse

Will forever now be told

A pirate captain – Of many years

Had heard these whispers grim – But lust for treasure

And endless wealth – Had all but blinded him

He hired a crew – Of hardy men

To help him in his cause – They never knew

The danger of – This bounty’s evil force

And they searched and they searched

And they searched and they searched

For forbidden treasure old

And this curse, and this curse,

and this curse, and this curse

Will forever now be told

Now stormy nights – When moon is full

Will herald in their call – A ghostly crew

Who loot and kill – ’til all before them fall

Now listen, lad – Remember this

When foul winds blow agale – Lest shadow come

And write your name – In adage to this tale

Views: 138

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Obávaná kletba – Mluví o

Všech mužích moře – prastarém příběhu

Pirátově žalu – A námořnické tragédii

Byla namalována mapa – Šedovlasím mužem

Zapomenuta na roky – Truhla moci

A smrtelný hřích – Nikdo by ji neměl vidět

A oni hledali, a oni hledali

A oni hledali, a oni hledali

Zakázaný, starý poklad

A toto prokletí, a toto prokletí

A toto prokletí, a toto prokletí

Bude nyní navždy vyřčeno

Kapitán pirátů – Na mnoho let

Slyšel tyto šeptané “nadávky” – Ale touha po truhle

A nekonečné bohatství – Mít vše ho ale oslepilo

Najal posádku – odvážných mužů

Na pomoc s jeho “důvodem” – Nikdy nevěděli

Nebezpečí – odměny zlé síly

A oni hledali, a oni hledali

A oni hledali, a oni hledali

Zakázaný, starý poklad

A toto prokletí, a toto prokletí

A toto prokletí, a toto prokletí

Bude nyní navždy vyřčeno

Nyní bouřlivé noci – Při úplňku

Budou ohlašovat v jejich volání – posádka duchů

Kdo drancuje a zabíjí – dokud všichni před nimi padají

Poslouchej, chlapče – Zapamatuj si to

Až odporný větry pomalu povanou – v případě, že přijde stín

A píše tvé jméno – V rčení k tomuto příběhu

Views: 138

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz34622(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní František Nedvěd - Bláznova Ukolébavka | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

Alestorm – Of Treasure A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Treasure

Alestorm – Of Treasure

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Of Treasure

Log in to add text to your favorites

A dreaded curse – Is spoken of

By all men of the sea – An ancient tale

Of pirate’s woe – And sailor’s tragedy

A map was drawn – By grizzled men

Forgotten years ago – A chest of glory

And mortal sin – The none should ever know

And they searched and they searched

And they searched and they searched

For forbidden treasure old

And this curse, and this curse,

and this curse, and this curse

Will forever now be told

A pirate captain – Of many years

Had heard these whispers grim – But lust for treasure

And endless wealth – Had all but blinded him

He hired a crew – Of hardy men

To help him in his cause – They never knew

The danger of – This bounty’s evil force

And they searched and they searched

And they searched and they searched

For forbidden treasure old

And this curse, and this curse,

and this curse, and this curse

Will forever now be told

Now stormy nights – When moon is full

Will herald in their call – A ghostly crew

Who loot and kill – ’til all before them fall

Now listen, lad – Remember this

When foul winds blow agale – Lest shadow come

And write your name – In adage to this tale

Views: 138

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Obávaná kletba – Mluví o

Všech mužích moře – prastarém příběhu

Pirátově žalu – A námořnické tragédii

Byla namalována mapa – Šedovlasím mužem

Zapomenuta na roky – Truhla moci

A smrtelný hřích – Nikdo by ji neměl vidět

A oni hledali, a oni hledali

A oni hledali, a oni hledali

Zakázaný, starý poklad

A toto prokletí, a toto prokletí

A toto prokletí, a toto prokletí

Bude nyní navždy vyřčeno

Kapitán pirátů – Na mnoho let

Slyšel tyto šeptané “nadávky” – Ale touha po truhle

A nekonečné bohatství – Mít vše ho ale oslepilo

Najal posádku – odvážných mužů

Na pomoc s jeho “důvodem” – Nikdy nevěděli

Nebezpečí – odměny zlé síly

A oni hledali, a oni hledali

A oni hledali, a oni hledali

Zakázaný, starý poklad

A toto prokletí, a toto prokletí

A toto prokletí, a toto prokletí

Bude nyní navždy vyřčeno

Nyní bouřlivé noci – Při úplňku

Budou ohlašovat v jejich volání – posádka duchů

Kdo drancuje a zabíjí – dokud všichni před nimi padají

Poslouchej, chlapče – Zapamatuj si to

Až odporný větry pomalu povanou – v případě, že přijde stín

A píše tvé jméno – V rčení k tomuto příběhu

Views: 138

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz34622(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment