Home » Akordy písní Alestorm – Over The Seas | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Over The Seas | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Over The Seas | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Many moons ago, in a faraway land

We met an old man with a hook for a hand

He showed us a map that lead to treasure untold

He said, “I’ll give ye the map, if ye give me some gold”

For some pieces of eight the deal was done

He gave us the map, our quest had begun

We gathered our crew and set sail on the waves

And we knew we’d be rich by the end of the day

Now we’re sailing over oceans and seas

With a lust for gold and the power of steel

Over the seas, we shall ride

Searching for treasure, into the night

Over the seas, our quest has begun

And we will not stop with the dawn of the sun

Through treacherous seas we reached the lost isle

And over it’s shores we marched for many miles

Until we discovered where the treasure did lie

With gold coins and jewels gleaming inside

Now we’re sailing over oceans and seas

With a lust for gold and the power of steel

Over the seas, we shall ride

Searching for treasure, into the night

Over the seas, our quest has begun

And we will not stop with the dawn of the sun

See also  Akordy písní Roxette - Spending My Time | Web poskytuje nejnovější texty písní

Over the seas, we shall ride

Searching for treasure, into the night

Over the seas, our quest is done

And we will be home by the dawn of the sun

Views: 127

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz35030 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Před mnoho měsíci, v daleké zemi

Jsme potkali starého muže s hákem místo ruky

Ukázal nám mapu, která vedla k nevyřčenému bohatství

Řekl:”Dám vám mapu, jestliže mi dáte trochu zlata”

Za pár zlatých byla dohoda dokonečna

Dal nám mapu, náše pátrání začalo

shromáždili jsme svou posádku a vypluli na vlny

A věděli jsme, že můžeme býti na konci dne bohatí

Plachtíme na oceánech a mořích

S touhou po zlatě a síle železa

Proplachtíme moře

Hledání pokladu do noci

Na mořích náše pátrání začalo

A nezastavíme se západem slunce

Ve zrádných mořích jsme nalezli ztracený ostrov

A přes pobřeží jsme pochodovali mnoho mil

Dokud jsme nenalezli kdeleží poklad

Se zlaťáky a drahokamy lesknoucími se uvnitř

Plachtíme na oceánech a mořích

S touhou po zlatě a síle železa

Proplachtíme moře

Hledání pokladu do noci

Na mořích náše pátrání začalo

A nezastavíme se západem slunce

Proplachtíme moře

Hledání pokladu do noci

Na mořích naše pátrání zkončilo

A budeme doma do západu slunce

Views: 128

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

Alestorm – Over The Seas A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Seas

Alestorm – Over The Seas

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Over The Seas

Log in to add text to your favorites

Many moons ago, in a faraway land

We met an old man with a hook for a hand

He showed us a map that lead to treasure untold

He said, “I’ll give ye the map, if ye give me some gold”

For some pieces of eight the deal was done

He gave us the map, our quest had begun

We gathered our crew and set sail on the waves

And we knew we’d be rich by the end of the day

Now we’re sailing over oceans and seas

With a lust for gold and the power of steel

Over the seas, we shall ride

Searching for treasure, into the night

Over the seas, our quest has begun

And we will not stop with the dawn of the sun

Through treacherous seas we reached the lost isle

And over it’s shores we marched for many miles

Until we discovered where the treasure did lie

With gold coins and jewels gleaming inside

Now we’re sailing over oceans and seas

With a lust for gold and the power of steel

Over the seas, we shall ride

Searching for treasure, into the night

Over the seas, our quest has begun

And we will not stop with the dawn of the sun

See also  Akordy písní Na rozloučení | Web poskytuje nejnovější texty písní

Over the seas, we shall ride

Searching for treasure, into the night

Over the seas, our quest is done

And we will be home by the dawn of the sun

Views: 127

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz35030 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Před mnoho měsíci, v daleké zemi

Jsme potkali starého muže s hákem místo ruky

Ukázal nám mapu, která vedla k nevyřčenému bohatství

Řekl:”Dám vám mapu, jestliže mi dáte trochu zlata”

Za pár zlatých byla dohoda dokonečna

Dal nám mapu, náše pátrání začalo

shromáždili jsme svou posádku a vypluli na vlny

A věděli jsme, že můžeme býti na konci dne bohatí

Plachtíme na oceánech a mořích

S touhou po zlatě a síle železa

Proplachtíme moře

Hledání pokladu do noci

Na mořích náše pátrání začalo

A nezastavíme se západem slunce

Ve zrádných mořích jsme nalezli ztracený ostrov

A přes pobřeží jsme pochodovali mnoho mil

Dokud jsme nenalezli kdeleží poklad

Se zlaťáky a drahokamy lesknoucími se uvnitř

Plachtíme na oceánech a mořích

S touhou po zlatě a síle železa

Proplachtíme moře

Hledání pokladu do noci

Na mořích náše pátrání začalo

A nezastavíme se západem slunce

Proplachtíme moře

Hledání pokladu do noci

Na mořích naše pátrání zkončilo

A budeme doma do západu slunce

Views: 128

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz615(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment