Home » Akordy písní Alestorm – Pirate Song | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Pirate Song | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Pirate Song | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Though you see me now a mere ghost of a man

I once had the heart of a lion

Commanded my ship between many a shore

The ol’ Jolly Roger a-flyin

Mine was a name that struck fear into men

And regret into plenty of lasses

Oh, how I wish I could take back those days

As I stare at these empty beer-glasses

I think of the times past when I had it all

I toyed with men’s wives and their daughters

And in my pursuit of this ill-gotten wealth

I stabbed and I slashed and I slaghtered.

And for what?

The men that I’ve fought

Are matched by the number of women I’ve bought

And for what?

I’ve killed and I’ve shot

And reddened the cold tears of children with blood

And If I could go back and make my amends

I’d make all those mistakes again

I’d kill every last one of those bastards, my friend

My ship was the last sight that many would see

As we narrowed the gap with our quarry

The sound of the cannons and splintering wood

Would herald our paths into glory

We seized all the bounty and scuppered the ship

Our hearts hadn’t time for the wounded

I took my share and the crew got the rest

And on into port we then bounded

Life has many pleasures, and we had our fill

Of food and of wenches and beer

When we’d tired of the port or had drunken it dry

The time to set sail would come near

And for what?

We heeded no law

Made other men suffer so we could have more

And for what?

We lived every day

With the noose of the hangman a hair’s breadth away

And If I could go back and make my amends

I’d make all those mistakes again

I’d kill every last one of those bastards, my friend

Oh I have seen wonders you’d never have dreamed,

And taken my fair share, I must say

Holds full of booty I happily siezed

From crews who would not see a new day

Spanish gold came and went, gem stones got sold,

But I knew more lay on the horizon,

Yet the beer was too good and the gals were too sweet

And now in my old age it’s gone

These memories were bought with the lives of good men

A price that I paid without scruple

So many souls suffered so I could get drunk

And swagger from brothel to brothel

And for what?

It’s been many years

Yet the screams of the vanquished still ring in my ears

And for what?

I’ve blood on my hands

I wait for my place in the halls of the damned

And If I could go back and make my amends

I’d make all those mistakes again

I’d kill every last one of those bastards, my friend

Views: 134

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Přesto že teď když mě vidíš jsem jen pouhý stín muže,

Kdysi jsem měl srdce lva

Byl kapitánem své lodi mezi mnoha břehy

Starej dobrej Jolly Roger vlál

Moje jméno vrhalo strach do mužů

a lítost do spousty dívčin

Jak já si přeji vrátit zpět ty dny

Zatímco zírám na tyhle prázdné sklenice od piva

Myslím na časy minulé kdy jsem měl vše

hrál jsem si s ženami a dcerami mužů

A v mém pronásledování tohoto zrůdně nabitého bohatství

jsem bodal a sekal a zabíjel

A pro co?

Muži se kterými jsem bojoval

Jsou vyváženi ženami které jsem si zaplatil

A pro co?

Zabíjel jsem a střílel

A začervenal chladné slzy dětí krví

A kdybych se mohl vrátit a všechno napravit

Zopakoval bych všechny své chyby

Zabil bych každého jednoho z těch parchantů příteli!

Má loď byla poslední věcí kterou spousta viděla

Když jsme vyplňovali mezeru naším můstkem

Zvuk kanónů a lámajícího se dřeva

Zvěstoval naše cesty ke slávě

Sebrali jsme odměnu a zničili loď

Naše srdce neměla čas pro zraněné

Vzal jsem si svůj díl a posádka dostala zbytek

A skončili jsme v přístavu

Život má hodně potěšení, a my měli svůj díl

Jídla, děvek a piva

Když jsme se unavili přístavem nebo všechno propili

Čas znovu se vyplavit se přiblížil

A pro co?

Neposlouchali jsme žádný zákon

Nechali ostatní trpět abychom mohli mít víc

A pro co?

Žili jsme každý den

Se smyčkou popravčího o vlásek za náma

A kdybych se mohl vrátit a všechno napravit

Zopakoval bych všechny ty chyby

Zabil bych každého jednoho z těch parchantů, příteli!

Viděl jsem zázraky o jakých se ti nikdy nesnilo,

a vzal si svůj slušný díl, musím dodat

truhly plné kořisti jsem s radostí bral

Od posádek které nikdy nespatřily nový den

Španělské zlato přicházelo a odcházelo, drahokamy byly prodány,

Ale věděls jsem že víc bylo za obzorem

Přesto-pivo bylo moc dobré a holky moc sladké

A teď na stará kolena je to pryč

Tyhle vzpomínky byly koupeny životy dobrých mužů

Cena kterou jsem zaplatil bez skrupulí

Tolik duší trpělo abych se mohl ožrat

A flákat se od bordelu k bordelu

A pro co?

Už to je mnoho let

Ale řev mrtvých stále zní v mých uších

A pro co?

Mám krev na rukách

Čekám na své místo v síních prokletých

A kdybych se mohl vrátit a všechno napravit

Zopakoval bych všechny ty chyby

Zabil bych každého jednoho z těch parchantů, příteli!

Views: 134

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz10120(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Mam frajira Jožka | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Více informací zde

Alestorm – Pirate Song A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Pirate #Song

Alestorm – Pirate Song

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Pirate Song

Log in to add text to your favorites

Though you see me now a mere ghost of a man

I once had the heart of a lion

Commanded my ship between many a shore

The ol’ Jolly Roger a-flyin

Mine was a name that struck fear into men

And regret into plenty of lasses

Oh, how I wish I could take back those days

As I stare at these empty beer-glasses

I think of the times past when I had it all

I toyed with men’s wives and their daughters

And in my pursuit of this ill-gotten wealth

I stabbed and I slashed and I slaghtered.

And for what?

The men that I’ve fought

Are matched by the number of women I’ve bought

And for what?

I’ve killed and I’ve shot

And reddened the cold tears of children with blood

And If I could go back and make my amends

I’d make all those mistakes again

I’d kill every last one of those bastards, my friend

My ship was the last sight that many would see

As we narrowed the gap with our quarry

The sound of the cannons and splintering wood

Would herald our paths into glory

We seized all the bounty and scuppered the ship

Our hearts hadn’t time for the wounded

I took my share and the crew got the rest

And on into port we then bounded

Life has many pleasures, and we had our fill

Of food and of wenches and beer

When we’d tired of the port or had drunken it dry

The time to set sail would come near

And for what?

We heeded no law

Made other men suffer so we could have more

And for what?

We lived every day

With the noose of the hangman a hair’s breadth away

And If I could go back and make my amends

I’d make all those mistakes again

I’d kill every last one of those bastards, my friend

Oh I have seen wonders you’d never have dreamed,

And taken my fair share, I must say

Holds full of booty I happily siezed

From crews who would not see a new day

Spanish gold came and went, gem stones got sold,

But I knew more lay on the horizon,

Yet the beer was too good and the gals were too sweet

And now in my old age it’s gone

These memories were bought with the lives of good men

A price that I paid without scruple

So many souls suffered so I could get drunk

And swagger from brothel to brothel

And for what?

It’s been many years

Yet the screams of the vanquished still ring in my ears

And for what?

I’ve blood on my hands

I wait for my place in the halls of the damned

And If I could go back and make my amends

I’d make all those mistakes again

I’d kill every last one of those bastards, my friend

Views: 134

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Přesto že teď když mě vidíš jsem jen pouhý stín muže,

Kdysi jsem měl srdce lva

Byl kapitánem své lodi mezi mnoha břehy

Starej dobrej Jolly Roger vlál

Moje jméno vrhalo strach do mužů

a lítost do spousty dívčin

Jak já si přeji vrátit zpět ty dny

Zatímco zírám na tyhle prázdné sklenice od piva

Myslím na časy minulé kdy jsem měl vše

hrál jsem si s ženami a dcerami mužů

A v mém pronásledování tohoto zrůdně nabitého bohatství

jsem bodal a sekal a zabíjel

A pro co?

Muži se kterými jsem bojoval

Jsou vyváženi ženami které jsem si zaplatil

A pro co?

Zabíjel jsem a střílel

A začervenal chladné slzy dětí krví

A kdybych se mohl vrátit a všechno napravit

Zopakoval bych všechny své chyby

Zabil bych každého jednoho z těch parchantů příteli!

Má loď byla poslední věcí kterou spousta viděla

Když jsme vyplňovali mezeru naším můstkem

Zvuk kanónů a lámajícího se dřeva

Zvěstoval naše cesty ke slávě

Sebrali jsme odměnu a zničili loď

Naše srdce neměla čas pro zraněné

Vzal jsem si svůj díl a posádka dostala zbytek

A skončili jsme v přístavu

Život má hodně potěšení, a my měli svůj díl

Jídla, děvek a piva

Když jsme se unavili přístavem nebo všechno propili

Čas znovu se vyplavit se přiblížil

A pro co?

Neposlouchali jsme žádný zákon

Nechali ostatní trpět abychom mohli mít víc

A pro co?

Žili jsme každý den

Se smyčkou popravčího o vlásek za náma

A kdybych se mohl vrátit a všechno napravit

Zopakoval bych všechny ty chyby

Zabil bych každého jednoho z těch parchantů, příteli!

Viděl jsem zázraky o jakých se ti nikdy nesnilo,

a vzal si svůj slušný díl, musím dodat

truhly plné kořisti jsem s radostí bral

Od posádek které nikdy nespatřily nový den

Španělské zlato přicházelo a odcházelo, drahokamy byly prodány,

Ale věděls jsem že víc bylo za obzorem

Přesto-pivo bylo moc dobré a holky moc sladké

A teď na stará kolena je to pryč

Tyhle vzpomínky byly koupeny životy dobrých mužů

Cena kterou jsem zaplatil bez skrupulí

Tolik duší trpělo abych se mohl ožrat

A flákat se od bordelu k bordelu

A pro co?

Už to je mnoho let

Ale řev mrtvých stále zní v mých uších

A pro co?

Mám krev na rukách

Čekám na své místo v síních prokletých

A kdybych se mohl vrátit a všechno napravit

Zopakoval bych všechny ty chyby

Zabil bych každého jednoho z těch parchantů, příteli!

Views: 134

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz10120(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment