Home » Akordy písní Alestorm – Quest For Ships | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Quest For Ships | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Quest For Ships | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I know a place at the edge of the land

Where the grass runs out and turns into sand

I know a place where a man can‘t stand

Cos a man can‘t walk in the sea

I know a place where a man can‘t go

Where a man would drown and sink below

But if you have a ship then you should know

That you can come with me

Come with me on a quest!

I‘m on a quest, a quest for ships

Sailing‘s how I get my kicks

I‘m on a quest, a quest for boats

I‘m mad for anything that floats

I‘m on a quest, to find a craft

A barge or bark or dinghy or raft

I‘m on a quest, a quest for ships

And now I need my fix

I know a place where we can sail

A place I heard of once in a tale

No gems, no gold, no holy grail

A place at the end of the sea

But there‘s one problem I can see

I have no ship that could take me

But if you have one, or two, or three

Then you can come with me

Come with me on a quest!

I‘m on a quest, a quest for ships

Sailing‘s how I get my kicks

I‘m on a quest, a quest for boats

I‘m mad for anything that floats

I‘m on a quest, to find a craft

A barge or bark or dinghy or raft

I‘m on a quest, a quest for ships

Won‘t return ’til I‘ve had my fix

Views: 127

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Znám místo na kraji země,

kde se tráva mění v písek.

Znám místo kde chlap nemůže stát,

páč přes moře chodit neumí.

Znám místo kam chlap nemůže jít,

kde by se utopil a spadl do hlubin.

Ale pokud máš loď měl by jsi vědět,

že můžeš jít se mnou.

Pojď se mnou na výpravu!

Na mou výpravu, výpravu za lodí,

plavba je moje naplnění.

Jsem na výpravě, výpravě za lodí,

jsem blázen do všeho co plave.

Jsem na výpravě za nalezení lodi.

Bárky nebo člunu nebo raftu.

Jsem na výpravě, výpravě za lodí

a teď potřebuju opravu.

Znám místo kam se můžeme plavit,

místo o kterém jsem slyšel jednou v příběhu.

Bez drahokamů, bez zlata, bez svatého grálu,

místo na konci moře.

Ale vidím v tom jeden problém,

nemám loď co mě vězme.

ale pokud máš jednu, dvě, nebo tři,

tak můžeš plout se mnou.

Pojď se mnou na výpravu!

Na mou výpravu, výpravu za lodí,

plavba je moje naplnění.

Jsem na výpravě, výpravě za lodí,

jsem blázen do všeho co plave.

Jsem na výpravě za nalezení lodi.

Bárky nebo člunu nebo raftu.

Jsem na výpravě, výpravě za lodí,

nevrátím se dokud to nezpravím.

Views: 127

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alestorm – Quest For Ships A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Quest #Ships

Alestorm – Quest For Ships

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Quest For Ships

Log in to add text to your favorites

I know a place at the edge of the land

Where the grass runs out and turns into sand

I know a place where a man can‘t stand

Cos a man can‘t walk in the sea

I know a place where a man can‘t go

Where a man would drown and sink below

But if you have a ship then you should know

That you can come with me

Come with me on a quest!

I‘m on a quest, a quest for ships

Sailing‘s how I get my kicks

I‘m on a quest, a quest for boats

I‘m mad for anything that floats

I‘m on a quest, to find a craft

A barge or bark or dinghy or raft

I‘m on a quest, a quest for ships

And now I need my fix

I know a place where we can sail

A place I heard of once in a tale

No gems, no gold, no holy grail

A place at the end of the sea

But there‘s one problem I can see

I have no ship that could take me

But if you have one, or two, or three

Then you can come with me

Come with me on a quest!

I‘m on a quest, a quest for ships

Sailing‘s how I get my kicks

I‘m on a quest, a quest for boats

I‘m mad for anything that floats

I‘m on a quest, to find a craft

A barge or bark or dinghy or raft

I‘m on a quest, a quest for ships

Won‘t return ’til I‘ve had my fix

Views: 127

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Znám místo na kraji země,

kde se tráva mění v písek.

Znám místo kde chlap nemůže stát,

páč přes moře chodit neumí.

Znám místo kam chlap nemůže jít,

kde by se utopil a spadl do hlubin.

Ale pokud máš loď měl by jsi vědět,

že můžeš jít se mnou.

Pojď se mnou na výpravu!

Na mou výpravu, výpravu za lodí,

plavba je moje naplnění.

Jsem na výpravě, výpravě za lodí,

jsem blázen do všeho co plave.

Jsem na výpravě za nalezení lodi.

Bárky nebo člunu nebo raftu.

Jsem na výpravě, výpravě za lodí

a teď potřebuju opravu.

Znám místo kam se můžeme plavit,

místo o kterém jsem slyšel jednou v příběhu.

Bez drahokamů, bez zlata, bez svatého grálu,

místo na konci moře.

Ale vidím v tom jeden problém,

nemám loď co mě vězme.

ale pokud máš jednu, dvě, nebo tři,

tak můžeš plout se mnou.

Pojď se mnou na výpravu!

Na mou výpravu, výpravu za lodí,

plavba je moje naplnění.

Jsem na výpravě, výpravě za lodí,

jsem blázen do všeho co plave.

Jsem na výpravě za nalezení lodi.

Bárky nebo člunu nebo raftu.

Jsem na výpravě, výpravě za lodí,

nevrátím se dokud to nezpravím.

Views: 127

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz30491(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment