Home » Akordy písní Alestorm – Set Sail And Conquer | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Set Sail And Conquer | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Set Sail And Conquer | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

We set sail at first light

Questing for steel with power and might

For countless days we ride the waves

The battle lies ahead

Our coming they do dread

We raise the black flag

And ready our attack

Fire the cannons, storm the walls

We will see this city fall

Show no mercy in the fight

The sky will burn with blood this night

Set Sail and conquer – On a quest to distant lands

Set Sail and conquer – Destiny is in our hands

To the heart of battle ride – The gods are on our side

We’ll sail and conquer ’til we die

A reign of blood and slaughter

We show our foes no quarter

Taking their lives and watching them die

We leave our fears behind

Only treasure on our minds

For tonight we raise a hail

In death or victory

Fire the cannons, storm the walls

We will see this city fall

Show no mercy in the fight

The sky will burn with blood this night

Set Sail and conquer – On a quest to distant lands

Set Sail and conquer – Destiny is in our hands

To the heart of battle ride – The gods are on our side

We’ll sail and conquer ’til we die

Views: 156

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Vyplujeme při prvním světle

pátrající po oceli se sílou a mocí

Nesčetně dlouho se plavíme na vlnách

bitva leží před námi

Našeho příjezdu se všichni děsí

vztyčujeme černou vlajku

a připravujeme útok

Vypálíme z kanónu, dobudeme zdi

Uvidíme tohle město padnout

Ani náznak milosti v boji

tuhle noc nebe vzplane krví

Vypluj a dobývej – na výpravách v dalekých zemích

Vypluj a dobývej – Osud je v našich rukách

K srdci válečné výpravy – bohové jsou na naší straně

Budeme vyplouvat a dobývat dokud nezemřeme

Vláda krve a vraždění

Pro hlupáky nemáme slitování

Bereme jim životy a sledujeme jak umírají

Své obavy zanecháme za sebou

Jen poklad v našich myslích

Dnes v noci provoláme slávu

Ve smrti či vítězství

Vypálíme z kanónu, dobudeme zdi

Uvidíme tohle město padnout

Ani náznak milosti v boji

tuhle noc nebe vzplane krví

Vypluj a dobývej – na výpravách v dalekých zemích

Vypluj a dobývej – Osud je v našich rukách

K srdci válečné výpravy – bohové jsou na naší straně

Budeme vyplouvat a dobývat dokud nezemřeme

Views: 158

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz84428(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Ag Flek - Bílá Čára | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

Alestorm – Set Sail And Conquer A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Set #Sail #Conquer

Alestorm – Set Sail And Conquer

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Set Sail And Conquer

Log in to add text to your favorites

We set sail at first light

Questing for steel with power and might

For countless days we ride the waves

The battle lies ahead

Our coming they do dread

We raise the black flag

And ready our attack

Fire the cannons, storm the walls

We will see this city fall

Show no mercy in the fight

The sky will burn with blood this night

Set Sail and conquer – On a quest to distant lands

Set Sail and conquer – Destiny is in our hands

To the heart of battle ride – The gods are on our side

We’ll sail and conquer ’til we die

A reign of blood and slaughter

We show our foes no quarter

Taking their lives and watching them die

We leave our fears behind

Only treasure on our minds

For tonight we raise a hail

In death or victory

Fire the cannons, storm the walls

We will see this city fall

Show no mercy in the fight

The sky will burn with blood this night

Set Sail and conquer – On a quest to distant lands

Set Sail and conquer – Destiny is in our hands

To the heart of battle ride – The gods are on our side

We’ll sail and conquer ’til we die

Views: 156

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Vyplujeme při prvním světle

pátrající po oceli se sílou a mocí

Nesčetně dlouho se plavíme na vlnách

bitva leží před námi

Našeho příjezdu se všichni děsí

vztyčujeme černou vlajku

a připravujeme útok

Vypálíme z kanónu, dobudeme zdi

Uvidíme tohle město padnout

Ani náznak milosti v boji

tuhle noc nebe vzplane krví

Vypluj a dobývej – na výpravách v dalekých zemích

Vypluj a dobývej – Osud je v našich rukách

K srdci válečné výpravy – bohové jsou na naší straně

Budeme vyplouvat a dobývat dokud nezemřeme

Vláda krve a vraždění

Pro hlupáky nemáme slitování

Bereme jim životy a sledujeme jak umírají

Své obavy zanecháme za sebou

Jen poklad v našich myslích

Dnes v noci provoláme slávu

Ve smrti či vítězství

Vypálíme z kanónu, dobudeme zdi

Uvidíme tohle město padnout

Ani náznak milosti v boji

tuhle noc nebe vzplane krví

Vypluj a dobývej – na výpravách v dalekých zemích

Vypluj a dobývej – Osud je v našich rukách

K srdci válečné výpravy – bohové jsou na naší straně

Budeme vyplouvat a dobývat dokud nezemřeme

Views: 158

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz84428(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment