Home » Akordy písní Alestorm – Sunset On The Golden Age | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Sunset On The Golden Age | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Sunset On The Golden Age | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Inside of aeons from chaotic spires

A shell of frozen time

Where beats the silent ocean

Of shadows turned sublime

Forces of inspiring luminescence

Guide the hidden way

I know that it will take me to

Another golden age

Sundered from daylight, by the rage of the unseen

Betwixt carbonic plateaus where rarity convenes

Under the heat of a thousand suns destruction is attained

When flows the red and ochre histories ingrained

Legends pass and time ticks on, entropy prevails

Into the endless darkness every ship must sail

Ouroboros uncoiled, the circle ends tonight

One thousand years of history banished from all sight

The sun will set forever

Never to rise again

And in the coming darkness

We‘ll fight to the bitter end

Our legend passed from memory

It‘s time to turn the page

The sun has set upon the golden age

The final chapter, the end is close at hand

Across the boundary where ocean meets the sand

Embrace the anatine, forsake all that you know

The tenebrous cosmic sphere where all of us must go

Inside of aeons from chaotic spires

A shell of frozen time

Where beats the silent ocean

Of shadows turned sublime

Forces of inspiring luminescence

Guide the hidden way

I know that it will take me to

Another golden age

The sun will set forever

Never to rise again

And in the coming darkness

We‘ll fight to the bitter end

Our legend passed from memory

It‘s time to turn the page

The sun has set, now night is falling

Never again to hear the calling

The sun has set upon the golden age

Views: 116

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Uvnitř věčnosti z chaotických věží,

skořápka zmrzlá v čase.

Kde bije tichý oceán,

ze stínů změnených

na úžasné síly inspirujícího světla.

Vede skrytou cestou,

vím, že mě dovede do

další zlaté doby.

Oddělen ode dne, hněvem nevídaným.

Poničené uhličité pláně, kde je všechno možné.

Pod žárem tisíce sluncí je dosaženo destrukce.

Když proudí rudá a okrová, historie zakoření.

Legendy pominou a čas jde dál, chaos převládá.

Do temnoty bez konce musí každá loď plout,

Uroboros rozvinut, kruh končí dnes.

Tisíc let historie zmizelo všem z očí.

Slunce navždy zapadne,

už nikdy nevyjde.

A v nastávající temnotě,

budeme bojovat až do hořkého konce.

Naše legendy byly zapomenuty,

je čas otočit list.

Slunce zapadlo nad zlatým věkem,

poslední kapitola, konec je blízko.

Přes hranice, kde se oceán setkává s pískem,

Přijmi to, zavrhni vše co znáš.

Nepochopitelná kosmická sféra, kam všichni musíme jít.

Uvnitř věčnosti z chaotických věží,

skořápka zmrzlá v čase.

Kde bije tichý oceán,

ze stínů změnených

na úžasné síly inspirujícího světla.

Vede skrytou cestou,

vím že mě dovede do

další zlaté doby.

Slunce navždy zapadne,

už nikdy nevyjde.

A v nastávající temnotě,

budeme bojovat až do hořkého konce.

Naše legendy byly zapomenuty,

je čas otočit list.

Slunce zapadlo, teď padá noc.

Už nikdy neucítíš vábení,

slunce zapadlo nad zlatým věkem.

Views: 116

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz21883(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Elán - Bosorka | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

Alestorm – Sunset On The Golden Age A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Sunset #Golden #Age

Alestorm – Sunset On The Golden Age

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Sunset On The Golden Age

Log in to add text to your favorites

Inside of aeons from chaotic spires

A shell of frozen time

Where beats the silent ocean

Of shadows turned sublime

Forces of inspiring luminescence

Guide the hidden way

I know that it will take me to

Another golden age

Sundered from daylight, by the rage of the unseen

Betwixt carbonic plateaus where rarity convenes

Under the heat of a thousand suns destruction is attained

When flows the red and ochre histories ingrained

Legends pass and time ticks on, entropy prevails

Into the endless darkness every ship must sail

Ouroboros uncoiled, the circle ends tonight

One thousand years of history banished from all sight

The sun will set forever

Never to rise again

And in the coming darkness

We‘ll fight to the bitter end

Our legend passed from memory

It‘s time to turn the page

The sun has set upon the golden age

The final chapter, the end is close at hand

Across the boundary where ocean meets the sand

Embrace the anatine, forsake all that you know

The tenebrous cosmic sphere where all of us must go

Inside of aeons from chaotic spires

A shell of frozen time

Where beats the silent ocean

Of shadows turned sublime

Forces of inspiring luminescence

Guide the hidden way

I know that it will take me to

Another golden age

The sun will set forever

Never to rise again

And in the coming darkness

We‘ll fight to the bitter end

Our legend passed from memory

It‘s time to turn the page

The sun has set, now night is falling

Never again to hear the calling

The sun has set upon the golden age

Views: 116

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Uvnitř věčnosti z chaotických věží,

skořápka zmrzlá v čase.

Kde bije tichý oceán,

ze stínů změnených

na úžasné síly inspirujícího světla.

Vede skrytou cestou,

vím, že mě dovede do

další zlaté doby.

Oddělen ode dne, hněvem nevídaným.

Poničené uhličité pláně, kde je všechno možné.

Pod žárem tisíce sluncí je dosaženo destrukce.

Když proudí rudá a okrová, historie zakoření.

Legendy pominou a čas jde dál, chaos převládá.

Do temnoty bez konce musí každá loď plout,

Uroboros rozvinut, kruh končí dnes.

Tisíc let historie zmizelo všem z očí.

Slunce navždy zapadne,

už nikdy nevyjde.

A v nastávající temnotě,

budeme bojovat až do hořkého konce.

Naše legendy byly zapomenuty,

je čas otočit list.

Slunce zapadlo nad zlatým věkem,

poslední kapitola, konec je blízko.

Přes hranice, kde se oceán setkává s pískem,

Přijmi to, zavrhni vše co znáš.

Nepochopitelná kosmická sféra, kam všichni musíme jít.

Uvnitř věčnosti z chaotických věží,

skořápka zmrzlá v čase.

Kde bije tichý oceán,

ze stínů změnených

na úžasné síly inspirujícího světla.

Vede skrytou cestou,

vím že mě dovede do

další zlaté doby.

Slunce navždy zapadne,

už nikdy nevyjde.

A v nastávající temnotě,

budeme bojovat až do hořkého konce.

Naše legendy byly zapomenuty,

je čas otočit list.

Slunce zapadlo, teď padá noc.

Už nikdy neucítíš vábení,

slunce zapadlo nad zlatým věkem.

Views: 116

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz21883(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment