Home » Akordy písní Alestorm – The Huntmaster | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – The Huntmaster | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – The Huntmaster | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

In a time when men knew the meaning of fear

And the tyrants of hell ruled the land and the seas

There lived one man who was true

Guardian of secrets that only he knew

Condemned for a crime that he did not commit

Sentenced to die in the depths of the pit

He swore he would take his revenge

Every laster traitor, their lives he would end

With the power of ale – He could not fail

Sail into battle, glory and metal

Hail! – Huntmaster

Ride! – Huntmaster

Fight! – Huntmaster

Die! – Huntmaster

Up from the bowels of hell he sailed

Wielding a tankard of freshly brewed ale

Slaying all those in his path

Those who might hinder his god-given task

To bring back beer to the lands of the free

This is his quest, his true destiny

Legends shall speak of his name

Hail the Huntmaster, with honour and fame

With the power of ale – He could not fail

Sail into battle, glory and metal

Hail! – Huntmaster

Ride! – Huntmaster

Fight! – Huntmaster

Die! – Huntmaster

This is the hunter’s badge of glory

That he protects and tends his quarry

Hunts with honor, as is due

And through the beast to the Gods is true

Views: 132

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

V době, kdy muži znali smysl strachu

A tyrani pekla ovládali zemi i moře

Tam žil jeden člověk, který byl pravdivý

Strážce tajemství, jen on ví

Odsouzen za zločin, který nespáchal

Odsouzen k smrti v hloubce jámy

Přísahal, že by si vzal pomstu

Každý vytrvalec, zrádce, jejich životy by chtěl ukončit

Se sílou piva – Nemohl selhat

Plout do bitvy, sláva a železo

Sláva! Huntmaster (Lovče)

Jeď! Huntmaster (Lovče)

Bojuj! Huntmaster (Lovče)

Zemři! Huntmaster (Lovče)

Plavil se až z útrob pekla

Ovládajíc korbel čerstvě uvařeného piva

Zavraždil všechny, kteří mu stáli v cestě

Ti, kdo by mohly bránit jeho bohem-daný úkol

přivést zpět pivo na volné pozemky

To je jeho úkol, skutečný osud

Legendy musí mluvit o jeho jménu

Sláva! “Lovci” se ctí a slávou

Se sílou piva – Nemohl selhat

Plout do bitvy, sláva a železo

Sláva! Huntmaster (Lovče)

Jeď! Huntmaster (Lovče)

Bojuj! Huntmaster (Lovče)

Zemři! Huntmaster (Lovče)

Toto je zamení lovcovi slávy

Že ochraňuje a vede jeho kořist

Lovy se ctí, jako je odměna

A přes bestie Boha je pravda

Views: 132

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alestorm – The Huntmaster A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Huntmaster

Alestorm – The Huntmaster

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – The Huntmaster

Log in to add text to your favorites

In a time when men knew the meaning of fear

And the tyrants of hell ruled the land and the seas

There lived one man who was true

Guardian of secrets that only he knew

Condemned for a crime that he did not commit

Sentenced to die in the depths of the pit

He swore he would take his revenge

Every laster traitor, their lives he would end

With the power of ale – He could not fail

Sail into battle, glory and metal

Hail! – Huntmaster

Ride! – Huntmaster

Fight! – Huntmaster

Die! – Huntmaster

Up from the bowels of hell he sailed

Wielding a tankard of freshly brewed ale

Slaying all those in his path

Those who might hinder his god-given task

To bring back beer to the lands of the free

This is his quest, his true destiny

Legends shall speak of his name

Hail the Huntmaster, with honour and fame

With the power of ale – He could not fail

Sail into battle, glory and metal

Hail! – Huntmaster

Ride! – Huntmaster

Fight! – Huntmaster

Die! – Huntmaster

This is the hunter’s badge of glory

That he protects and tends his quarry

Hunts with honor, as is due

And through the beast to the Gods is true

Views: 132

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

V době, kdy muži znali smysl strachu

A tyrani pekla ovládali zemi i moře

Tam žil jeden člověk, který byl pravdivý

Strážce tajemství, jen on ví

Odsouzen za zločin, který nespáchal

Odsouzen k smrti v hloubce jámy

Přísahal, že by si vzal pomstu

Každý vytrvalec, zrádce, jejich životy by chtěl ukončit

Se sílou piva – Nemohl selhat

Plout do bitvy, sláva a železo

Sláva! Huntmaster (Lovče)

Jeď! Huntmaster (Lovče)

Bojuj! Huntmaster (Lovče)

Zemři! Huntmaster (Lovče)

Plavil se až z útrob pekla

Ovládajíc korbel čerstvě uvařeného piva

Zavraždil všechny, kteří mu stáli v cestě

Ti, kdo by mohly bránit jeho bohem-daný úkol

přivést zpět pivo na volné pozemky

To je jeho úkol, skutečný osud

Legendy musí mluvit o jeho jménu

Sláva! “Lovci” se ctí a slávou

Se sílou piva – Nemohl selhat

Plout do bitvy, sláva a železo

Sláva! Huntmaster (Lovče)

Jeď! Huntmaster (Lovče)

Bojuj! Huntmaster (Lovče)

Zemři! Huntmaster (Lovče)

Toto je zamení lovcovi slávy

Že ochraňuje a vede jeho kořist

Lovy se ctí, jako je odměna

A přes bestie Boha je pravda

Views: 132

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz74754(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment