Home » Akordy písní Alestorm – To The End Of Our Days | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – To The End Of Our Days | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – To The End Of Our Days | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Another day goes by, another setting sun

As the light begins to fade

Upon this silent ship I now chart a course

Yet no wind blows these tattered sails

For reasons lost to time, that I cannot recall

Alone I sail the endless seas

The hands of fate have slain the crew, my only friends

And soon this doom will come for me

And I look back and wonder

Of the times we once shared

I stand here alone on the bow of the ship

Counting the hours ’til I die

Abandoned to fate with no chance of return

I raise up my fist to the sky

But know that these days were the best of our lives

And nothing can take that away

So when we are dead we will all meet again

And fight to the end of our days

Many years have I wandered

Alone and afraid

It seems now i’ve found a reason to live

As I stare at my grave

I ride the endless tide that’s carried me so long

Heavy heart and broken soul

Would this have always been? Is this destiny?

I raise my head and onwards go.

And I know that the end comes

There’s no reason to be scared

I stand here alone on the bow of the ship

Counting the hours ’til I die

Abandoned to fate with no chance of return

I raise up my fist to the sky

But know that these days were the best of our lives

And nothing can take that away

So when we are dead we will all meet again

And fight to the end of our days

Views: 97

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Další den za námi, další západ slunce

Světlo začíná slábnout

Nad touto tichou lodí určuji kurz

Větry nevanou nad tímto potrhaným mořem

Pro důvody zapomenuty v čase, které si nemohu vybavit

Sám se plavím nekonečnými moři

Ruce osudu zabily posádku, mé jediné přátele

Brzy tenhle osud přijde i pro mě

Dívám se zpět a přemýšlím

Nad časy, které jsme jednou sdíleli

Stojím sám na přídi

Počítám hodiny dokud nezemřu

Nechán napospas osudu bez možnosti návratu

Pozvednu svoji pěst k nebi

Ale vím, že tyhle dny byly nejlepší z našich životů

A nic nám to nemůže vzít

Když zemřeme, tak se všichni setkáme

A budeme bojovat do konce našich dnů

Po mnoho let jsem bloudil

Sám a plný obav

Nyní se zdá, že jsem našel důvod proč žít,

teď, když zírám na svůj hrob!

Plul jsem po nekonečném odlivu, který mě nesl tak dlouho

Těžké srdce a zlomenou duši

Mělo to tak být? Je to osud?

Pozvedám pěst a směřuji kupředu

Vím, že přichází konec

Nemám důvod se bát

Stojím sám na přídi

Počítám hodiny dokud nezemřu

Nechán napospas osudu bez možnosti návratu

Pozvednu svoji pěst k nebi

Ale vím, že tyhle dny byly nejlepší z našich životů

A nic nám to nemůže vzít

Když zemřeme, tak se všichni setkáme

A budeme bojovat do konce našich dnů

Views: 97

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

Alestorm – To The End Of Our Days A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Days

Alestorm – To The End Of Our Days

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – To The End Of Our Days

Log in to add text to your favorites

Another day goes by, another setting sun

As the light begins to fade

Upon this silent ship I now chart a course

Yet no wind blows these tattered sails

For reasons lost to time, that I cannot recall

Alone I sail the endless seas

The hands of fate have slain the crew, my only friends

And soon this doom will come for me

And I look back and wonder

Of the times we once shared

I stand here alone on the bow of the ship

Counting the hours ’til I die

Abandoned to fate with no chance of return

I raise up my fist to the sky

But know that these days were the best of our lives

And nothing can take that away

So when we are dead we will all meet again

And fight to the end of our days

Many years have I wandered

Alone and afraid

It seems now i’ve found a reason to live

As I stare at my grave

I ride the endless tide that’s carried me so long

Heavy heart and broken soul

Would this have always been? Is this destiny?

I raise my head and onwards go.

And I know that the end comes

There’s no reason to be scared

I stand here alone on the bow of the ship

Counting the hours ’til I die

Abandoned to fate with no chance of return

I raise up my fist to the sky

But know that these days were the best of our lives

And nothing can take that away

So when we are dead we will all meet again

And fight to the end of our days

Views: 97

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Další den za námi, další západ slunce

Světlo začíná slábnout

Nad touto tichou lodí určuji kurz

Větry nevanou nad tímto potrhaným mořem

Pro důvody zapomenuty v čase, které si nemohu vybavit

Sám se plavím nekonečnými moři

Ruce osudu zabily posádku, mé jediné přátele

Brzy tenhle osud přijde i pro mě

Dívám se zpět a přemýšlím

Nad časy, které jsme jednou sdíleli

Stojím sám na přídi

Počítám hodiny dokud nezemřu

Nechán napospas osudu bez možnosti návratu

Pozvednu svoji pěst k nebi

Ale vím, že tyhle dny byly nejlepší z našich životů

A nic nám to nemůže vzít

Když zemřeme, tak se všichni setkáme

A budeme bojovat do konce našich dnů

Po mnoho let jsem bloudil

Sám a plný obav

Nyní se zdá, že jsem našel důvod proč žít,

teď, když zírám na svůj hrob!

Plul jsem po nekonečném odlivu, který mě nesl tak dlouho

Těžké srdce a zlomenou duši

Mělo to tak být? Je to osud?

Pozvedám pěst a směřuji kupředu

Vím, že přichází konec

Nemám důvod se bát

Stojím sám na přídi

Počítám hodiny dokud nezemřu

Nechán napospas osudu bez možnosti návratu

Pozvednu svoji pěst k nebi

Ale vím, že tyhle dny byly nejlepší z našich životů

A nic nám to nemůže vzít

Když zemřeme, tak se všichni setkáme

A budeme bojovat do konce našich dnů

Views: 97

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz76686(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment