Home » Akordy písní Alestorm – To The End Of The World | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – To The End Of The World | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – To The End Of The World | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

A codex of doom from a deep catacomb

A dusty old volume of lore

Hidden within this annal of sin

Confounding the doctrine of sphere

Science has lied since the dawn of mankind

This world is a fragment of four

3000 years of deception must end

Free from the shackles of time

Conjectural convolution

Exposing mathematical flaws

Armed with sedition and armoured with truth

Lay waste to the doctrine of law

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Under the sign of the cube of time)

Ride into the storm!

Set fire to the sky!

(The truth will be told as the circle unfolds)

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Onwards we go to the world below)

Ride into the storm!

Defying the tide!

(Questing the seas with a vengeance)

We’re riding the storm

To the end of the world

Perspective is why

The earth and the sky

Converge into one

This can’t be undone

As sure as hell

Lies deep down below

Around the earth

the sun doth go

Haunted by dreams of a perilous quest

The nightmare revolves in my mind

A vision unfolds, the mission is clear

Set sail to the end of the world

Wielding the timecube, my voyage begins

Westward into the unknown

Once and for all the truth will be told

Heliocentric demise

Empirical revolution

Fighting the fraudulent scourge

Over the apex and to the unknown

Cross the terrestrial verge

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Under the sign of the cube of time)

Ride into the storm!

Set fire to the sky!

(The truth will be told as the circle unfolds)

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Onwards we go to the world below)

Ride into the storm!

Defying the tide!

(Questing the seas with a vengeance)

We’re riding the storm

To the end of the world

Cross the firmament

Over the edge of darkness

Cronos guide the way

Through the Elysian Fields

Face reality

Shatter the false deception

Taste enlightenment

Of the true nature of time

Forged in the fires of chaos

Earth is a fragment of time

Onwards, voyaging onwards

Far we have followed the sign

The price of our human existence

Paid in the sins of the past

Aeons, spiralling aeons

Entropy conquered at last

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Under the sign of the cube of time)

Ride into the storm!

Set fire to the sky!

(The truth will be told as the circle unfolds)

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Onwards we go to the world below)

Ride into the storm!

Defying the tide!

(Questing the seas with a vengeance)

We’re riding the storm

Of human existence

To the end of the world

Views: 110

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Kodex zkázy z hlubokých katakomb,

zaprášený prastarý svazek z dávných dob.

Ukrytá v tomto análu hříchu,

matouce učení o zemi,

byla sepsána již od úsvitu lidstva věda.

Tenhle svět je jen zlomek všech čtyř.

3000 let klamu musí skončit.

Osvobodit se z pout času.

Domnělá komplikace,

osvětlující matematické problémy,

ozbrojena revoltami a vybavena pravdou,

zničila učení o zákonech světa.

Vjeď přímo do bouře!

Až na konec světa!

(Ve znamení kostky času)

Vjeď přímo do bouře!

Zapal oblohu!

(Pravda se zjeví, až se kruh otevře)

Vjeď přímo do bouře!

Až na konec světa!

(Plujeme vpřed do světa pod námi)

Vjeď přímo do bouře!

Vzdoruj přílivu!

(Plujeme po mořích s pomstou)

Jedeme na bouři

až na konec světa!

Perspektiva je důvod, proč

země a nebe

splývají v jedno.

Nedá se to nedokončit.

Stejně jistě, jako že peklo

leží hluboko pod námi,

se okolo Země

otáčí Slunce.

Pronásledují mě sny o nebezpečném úkolu.

Ta noční můra mi stále vrtá hlavou.

Vidina se vyjasňuje, mise je jasná:

vypravit se na konec světa.

Ovládám kostku času, a tak začíná má cesta

na západ do neznáma.

Jednou provždy bude pravda odhalena.

Konec heliocentrického systému.

Nevědecká revoluce,

bojující se lživým tvrzením.

Přes vrcholky a do neznáma,

napříč hranicemi tohoto světa.

Vjeď přímo do bouře!

Na konec světa!

(Ve znamení kostky času)

Vjeď přímo do bouře!

Zapal oblohu!

(Pravda se zjeví, až se kruh otevře)

Vjeď přímo do bouře!

Na konec světa!

(Plujeme vpřed do světa pod námi)

Vjeď přímo do bouře!

Vzdoruj přílivu!

(Plujeme po mořích s pomstou)

Jedeme na bouři

až na konec světa!

Napříč nebeskou klenbou,

přes okraje temnoty.

Kronos vede naši cestu

Elysejskými poli.

Postav se realitě

roztrhej falešné bludy,

ochutnej poznání

pravé povahy času.

Stvořena v plamenech chaosu,

Země je jen úlomkem času.

Vpřed, plujme vpřed,

daleko už jsme následovali znamení.

Cena lidské existence

je splacena hříchy minulosti.

Éony, propletené éony.

Neuspořádanost je dobyta na poslední chvíli.

Vjeď přímo do bouře!

Na konec světa!

(Ve znamení kostky času)

Vjeď přímo do bouře!

Zapal oblohu!

(Pravda se zjeví, až se kruh otevře)

Vjeď přímo do bouře!

Na konec světa!

(Plujeme vpřed do světa pod námi)

Vjeď přímo do bouře!

Vzdoruj přílivu!

(Plujeme po mořích s cílem pomstít)

lidskou existenci.

Jedeme na bouři

až na konec světa!

Views: 110

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alestorm – To The End Of The World A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #World

Alestorm – To The End Of The World

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – To The End Of The World

Log in to add text to your favorites

A codex of doom from a deep catacomb

A dusty old volume of lore

Hidden within this annal of sin

Confounding the doctrine of sphere

Science has lied since the dawn of mankind

This world is a fragment of four

3000 years of deception must end

Free from the shackles of time

Conjectural convolution

Exposing mathematical flaws

Armed with sedition and armoured with truth

Lay waste to the doctrine of law

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Under the sign of the cube of time)

Ride into the storm!

Set fire to the sky!

(The truth will be told as the circle unfolds)

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Onwards we go to the world below)

Ride into the storm!

Defying the tide!

(Questing the seas with a vengeance)

We’re riding the storm

To the end of the world

Perspective is why

The earth and the sky

Converge into one

This can’t be undone

As sure as hell

Lies deep down below

Around the earth

the sun doth go

Haunted by dreams of a perilous quest

The nightmare revolves in my mind

A vision unfolds, the mission is clear

Set sail to the end of the world

Wielding the timecube, my voyage begins

Westward into the unknown

Once and for all the truth will be told

Heliocentric demise

Empirical revolution

Fighting the fraudulent scourge

Over the apex and to the unknown

Cross the terrestrial verge

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Under the sign of the cube of time)

Ride into the storm!

Set fire to the sky!

(The truth will be told as the circle unfolds)

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Onwards we go to the world below)

Ride into the storm!

Defying the tide!

(Questing the seas with a vengeance)

We’re riding the storm

To the end of the world

Cross the firmament

Over the edge of darkness

Cronos guide the way

Through the Elysian Fields

Face reality

Shatter the false deception

Taste enlightenment

Of the true nature of time

Forged in the fires of chaos

Earth is a fragment of time

Onwards, voyaging onwards

Far we have followed the sign

The price of our human existence

Paid in the sins of the past

Aeons, spiralling aeons

Entropy conquered at last

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Under the sign of the cube of time)

Ride into the storm!

Set fire to the sky!

(The truth will be told as the circle unfolds)

Ride into the storm!

To the end of the world!

(Onwards we go to the world below)

Ride into the storm!

Defying the tide!

(Questing the seas with a vengeance)

We’re riding the storm

Of human existence

To the end of the world

Views: 110

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Kodex zkázy z hlubokých katakomb,

zaprášený prastarý svazek z dávných dob.

Ukrytá v tomto análu hříchu,

matouce učení o zemi,

byla sepsána již od úsvitu lidstva věda.

Tenhle svět je jen zlomek všech čtyř.

3000 let klamu musí skončit.

Osvobodit se z pout času.

Domnělá komplikace,

osvětlující matematické problémy,

ozbrojena revoltami a vybavena pravdou,

zničila učení o zákonech světa.

Vjeď přímo do bouře!

Až na konec světa!

(Ve znamení kostky času)

Vjeď přímo do bouře!

Zapal oblohu!

(Pravda se zjeví, až se kruh otevře)

Vjeď přímo do bouře!

Až na konec světa!

(Plujeme vpřed do světa pod námi)

Vjeď přímo do bouře!

Vzdoruj přílivu!

(Plujeme po mořích s pomstou)

Jedeme na bouři

až na konec světa!

Perspektiva je důvod, proč

země a nebe

splývají v jedno.

Nedá se to nedokončit.

Stejně jistě, jako že peklo

leží hluboko pod námi,

se okolo Země

otáčí Slunce.

Pronásledují mě sny o nebezpečném úkolu.

Ta noční můra mi stále vrtá hlavou.

Vidina se vyjasňuje, mise je jasná:

vypravit se na konec světa.

Ovládám kostku času, a tak začíná má cesta

na západ do neznáma.

Jednou provždy bude pravda odhalena.

Konec heliocentrického systému.

Nevědecká revoluce,

bojující se lživým tvrzením.

Přes vrcholky a do neznáma,

napříč hranicemi tohoto světa.

Vjeď přímo do bouře!

Na konec světa!

(Ve znamení kostky času)

Vjeď přímo do bouře!

Zapal oblohu!

(Pravda se zjeví, až se kruh otevře)

Vjeď přímo do bouře!

Na konec světa!

(Plujeme vpřed do světa pod námi)

Vjeď přímo do bouře!

Vzdoruj přílivu!

(Plujeme po mořích s pomstou)

Jedeme na bouři

až na konec světa!

Napříč nebeskou klenbou,

přes okraje temnoty.

Kronos vede naši cestu

Elysejskými poli.

Postav se realitě

roztrhej falešné bludy,

ochutnej poznání

pravé povahy času.

Stvořena v plamenech chaosu,

Země je jen úlomkem času.

Vpřed, plujme vpřed,

daleko už jsme následovali znamení.

Cena lidské existence

je splacena hříchy minulosti.

Éony, propletené éony.

Neuspořádanost je dobyta na poslední chvíli.

Vjeď přímo do bouře!

Na konec světa!

(Ve znamení kostky času)

Vjeď přímo do bouře!

Zapal oblohu!

(Pravda se zjeví, až se kruh otevře)

Vjeď přímo do bouře!

Na konec světa!

(Plujeme vpřed do světa pod námi)

Vjeď přímo do bouře!

Vzdoruj přílivu!

(Plujeme po mořích s cílem pomstít)

lidskou existenci.

Jedeme na bouři

až na konec světa!

Views: 110

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz96710(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment