Home » Akordy písní Alestorm – Walk The Plank | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – Walk The Plank | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – Walk The Plank | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

The time for execution, a harrowing display

For treachery upon the seas has taken place this day

Your final hour has begun,

We‘ve all agreed your end has come

We‘ll take your sword, we‘ll take your gun – it‘s time

For you to come undone

Be aware, what lies beneath

Razor sharp and pointy teeth

Walk the Plank!

With your life, you‘ll pay the price

Walk the Plank!

Boots of lead, your blood runs red

Walk the Plank!

Time to die, your end is nigh

Walk the Plank!

Descend into the black and don‘t come back

A nameless bay, in the mist

You have no right to exist

You‘ve got the captain really pissed,

and so it‘s time you were dismissed

Give the line a little twist

And wrap the ropes around your wrist

Eyes to fill your soul with dread

The fury of the hammerhead

Walk the Plank!

With your life, you‘ll pay the price

Walk the Plank!

Boots of lead, your blood runs red

Walk the Plank!

Time to die, your end is nigh

Walk the Plank!

Descend into the black and don‘t come back

Be aware my friend, what lies beneath

Razor sharp and full of pointy teeth

Burning eyes to fill your soul right up with dread

The raging fury of the hammerhead

Views: 126

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Čas na popravu, otřesnou podívanou,

neboť dnes se na moři odehrála zrada.

Nadešla tvá poslední hodina,

Všichni jsme se shodli, že tvůj čas nadešel.

Vezmeme ti meč, vezmeme ti pistoli.

Je načase abys došel zmaru.

Dávej si pozor na to co je pod hladinou,

zuby špičaté a ostré jako břitva.

Projdi se po prkně!

Zaplatíš vlastním životem.

Projdi se po prkně!

Boty z olova, tvoje krev teče.

Projdi se po prkně!

Čas zemřít, konec je blízko.

Projdi se po prkně!

Sestup do temnoty a už se nevracej.

Bezejmenný záliv v mlze,

nemáš právo existovat.

Fakt jsi vytočil kapitána

a tak je čas aby jsi byl propuštěn.

Ale uděláme to trošku jinak

a svážeme ti ruce.

Oči co ti naplní duši hrůzou,

to je hněv kladivouna.

Projdi se po prkně!

Zaplatíš vlastním životem.

Projdi se po prkně!

Boty z olova, tvoje krev teče.

Projdi se po prkně!

Čas zemřít, konec je blízko.

Projdi se po prkně!

Sestup do temnoty a už se nevracej.

Dávej si pozor, kamaráde, na to co je pod hladinou,

ostrá jako břitva a plná špičatých zubů.

Planoucí oči, které ti hned naplní duši hrůzou.

Strašlivá zloba kladivouna.

Views: 126

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alestorm – Walk The Plank A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Walk #Plank

Alestorm – Walk The Plank

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – Walk The Plank

Log in to add text to your favorites

The time for execution, a harrowing display

For treachery upon the seas has taken place this day

Your final hour has begun,

We‘ve all agreed your end has come

We‘ll take your sword, we‘ll take your gun – it‘s time

For you to come undone

Be aware, what lies beneath

Razor sharp and pointy teeth

Walk the Plank!

With your life, you‘ll pay the price

Walk the Plank!

Boots of lead, your blood runs red

Walk the Plank!

Time to die, your end is nigh

Walk the Plank!

Descend into the black and don‘t come back

A nameless bay, in the mist

You have no right to exist

You‘ve got the captain really pissed,

and so it‘s time you were dismissed

Give the line a little twist

And wrap the ropes around your wrist

Eyes to fill your soul with dread

The fury of the hammerhead

Walk the Plank!

With your life, you‘ll pay the price

Walk the Plank!

Boots of lead, your blood runs red

Walk the Plank!

Time to die, your end is nigh

Walk the Plank!

Descend into the black and don‘t come back

Be aware my friend, what lies beneath

Razor sharp and full of pointy teeth

Burning eyes to fill your soul right up with dread

The raging fury of the hammerhead

Views: 126

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Čas na popravu, otřesnou podívanou,

neboť dnes se na moři odehrála zrada.

Nadešla tvá poslední hodina,

Všichni jsme se shodli, že tvůj čas nadešel.

Vezmeme ti meč, vezmeme ti pistoli.

Je načase abys došel zmaru.

Dávej si pozor na to co je pod hladinou,

zuby špičaté a ostré jako břitva.

Projdi se po prkně!

Zaplatíš vlastním životem.

Projdi se po prkně!

Boty z olova, tvoje krev teče.

Projdi se po prkně!

Čas zemřít, konec je blízko.

Projdi se po prkně!

Sestup do temnoty a už se nevracej.

Bezejmenný záliv v mlze,

nemáš právo existovat.

Fakt jsi vytočil kapitána

a tak je čas aby jsi byl propuštěn.

Ale uděláme to trošku jinak

a svážeme ti ruce.

Oči co ti naplní duši hrůzou,

to je hněv kladivouna.

Projdi se po prkně!

Zaplatíš vlastním životem.

Projdi se po prkně!

Boty z olova, tvoje krev teče.

Projdi se po prkně!

Čas zemřít, konec je blízko.

Projdi se po prkně!

Sestup do temnoty a už se nevracej.

Dávej si pozor, kamaráde, na to co je pod hladinou,

ostrá jako břitva a plná špičatých zubů.

Planoucí oči, které ti hned naplní duši hrůzou.

Strašlivá zloba kladivouna.

Views: 126

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz94548(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment