Home » Akordy písní Alestorm – You Are A Pirate | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alestorm – You Are A Pirate | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alestorm – You Are A Pirate | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Do what you want ’cause a pirate is free,

you are a pirate!

Yar – har – fiddle-dee-dee, being a pirate is all right to be!

Do what you want ’cause a pirate is free,

you are a pirate!

You are a pirate! (Yay!)

We got us a map (a map!) to lead us to a hidden box,

…Thats all locked up with locks (with locks!) and buried deep away.

We’ll dig up the box (the box!), we know it’s full of precious booty

Burst open the locks, and then we’ll say ‘HOORAY!’

Yar – har – fiddle-dee-dee,

If you love to sail the sea, you are a pirate!

WEIGH ANCHOR!

Yah – har – fiddle-dee-dee, being a pirate is all right to be!

Do what you want ’cause a pirate is free, you are a pirate!

Arr – yarr – ahoy and avast, dig in the dirt and you dig in it fast!

Hang the black flag at the end of the mast! You are a pirate!

HA HA HA (Yay!)

We’re sailing away (set sail!), adventure waits on every shore!

…We set sail and explore (ya-har!) and run and jump all day (Yay!)

We float on our boat (our boat!) until its time to drop the anchor,

Then hang up our coats (aye-aye!) until we sail again!

Yar – har – fiddle-dee-dee,

If you love to sail the sea you are a pirate!

LAND HO!

Yar – har – fiddle-dee-dee, being a pirate is alright with me!

Do what you want ’cause a pirate is free, you are a pirate!

Yar har wind at your back lads, wherever you go!

Blue sky above and blue ocean below, you are a pirate!

HA HA HA!

You are a pirate!

Views: 72

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Dělej co chceš protože pirát je volný,

jsi pirát!

Yár-hár-fiddle-dee-dee být pirátem je to nejlepší.

Dělej co chceš protože pirát je volný.

Jsi pirát!

Jsi pirát! (Yay!)

My máme mapu (mapu!) aby nás dovedla ke skryté truhle,

..ta je zamčená zámky (zámky!) a pohřbena hluboko.

My vykopeme truhlu (tu truhlu!) ,víme že je plná vzácné kořisti,

Odtrhneme zámky ,a tehdy řekneme HURÁ!

Yár-hár-fiddle-dee-dee,

Jestli miluješ plutí po moři ,jsi pirát!

TĚŽKÁ KOTVA!

Yár-hár-fiddle-dee-dee ,být pirátem je to nejlepší.

Dělej co chceš protože pirát je volný ,jsi pirát.

Arr-yárr-ahoj a pozor, kopej do bláta a kopej rychle!

Pověste černou vlajku na konec stožáru! Jsi pirát!

HA HA HA! (Yay!)

Plujeme pryč (vyplouváme!) ,dobrodružství čeká na každém břehu!

Vyplouváme a zkoumáme (ya-har!) a běháme a skáčeme celý den (Yay!).

Plujeme na naší lodi (naší lodi!) než je čas spustit kotvu,

Pak pověsíme naše kabáty (aye-aye!) dokud nevyplujeme znovu!

Yár-hár-fiddle-dee-dee.

Jestli miluješ plutí namoři tak jsi pirát

VYLOĎTE SE!”

Yár-hár-fiddle-dee-dee , jsem spokojený jako pirát!

Dělej co chceš protože pirát je volný ,jsi pirát!

Yár hár vítr ve vašich zádech hoši ,kamkoli jdete!

Modrá obloha nad a modrý oceán pod vámi ,jsi pirát!

HA HA HA!

Ty jsi pirát!

Views: 72

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz53106(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

See also  Akordy písní Frans - If I Were Sorry (Švédsko - Eurovízia 2016) | Web poskytuje nejnovější texty písní

Alestorm – You Are A Pirate A vyhledávání související s tímto tématem

#Alestorm #Pirate

Alestorm – You Are A Pirate

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alestorm – You Are A Pirate

Log in to add text to your favorites

Do what you want ’cause a pirate is free,

you are a pirate!

Yar – har – fiddle-dee-dee, being a pirate is all right to be!

Do what you want ’cause a pirate is free,

you are a pirate!

You are a pirate! (Yay!)

We got us a map (a map!) to lead us to a hidden box,

…Thats all locked up with locks (with locks!) and buried deep away.

We’ll dig up the box (the box!), we know it’s full of precious booty

Burst open the locks, and then we’ll say ‘HOORAY!’

Yar – har – fiddle-dee-dee,

If you love to sail the sea, you are a pirate!

WEIGH ANCHOR!

Yah – har – fiddle-dee-dee, being a pirate is all right to be!

Do what you want ’cause a pirate is free, you are a pirate!

Arr – yarr – ahoy and avast, dig in the dirt and you dig in it fast!

Hang the black flag at the end of the mast! You are a pirate!

HA HA HA (Yay!)

We’re sailing away (set sail!), adventure waits on every shore!

…We set sail and explore (ya-har!) and run and jump all day (Yay!)

We float on our boat (our boat!) until its time to drop the anchor,

Then hang up our coats (aye-aye!) until we sail again!

Yar – har – fiddle-dee-dee,

If you love to sail the sea you are a pirate!

LAND HO!

Yar – har – fiddle-dee-dee, being a pirate is alright with me!

Do what you want ’cause a pirate is free, you are a pirate!

Yar har wind at your back lads, wherever you go!

Blue sky above and blue ocean below, you are a pirate!

HA HA HA!

You are a pirate!

Views: 72

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Dělej co chceš protože pirát je volný,

jsi pirát!

Yár-hár-fiddle-dee-dee být pirátem je to nejlepší.

Dělej co chceš protože pirát je volný.

Jsi pirát!

Jsi pirát! (Yay!)

My máme mapu (mapu!) aby nás dovedla ke skryté truhle,

..ta je zamčená zámky (zámky!) a pohřbena hluboko.

My vykopeme truhlu (tu truhlu!) ,víme že je plná vzácné kořisti,

Odtrhneme zámky ,a tehdy řekneme HURÁ!

Yár-hár-fiddle-dee-dee,

Jestli miluješ plutí po moři ,jsi pirát!

TĚŽKÁ KOTVA!

Yár-hár-fiddle-dee-dee ,být pirátem je to nejlepší.

Dělej co chceš protože pirát je volný ,jsi pirát.

Arr-yárr-ahoj a pozor, kopej do bláta a kopej rychle!

Pověste černou vlajku na konec stožáru! Jsi pirát!

HA HA HA! (Yay!)

Plujeme pryč (vyplouváme!) ,dobrodružství čeká na každém břehu!

Vyplouváme a zkoumáme (ya-har!) a běháme a skáčeme celý den (Yay!).

Plujeme na naší lodi (naší lodi!) než je čas spustit kotvu,

Pak pověsíme naše kabáty (aye-aye!) dokud nevyplujeme znovu!

Yár-hár-fiddle-dee-dee.

Jestli miluješ plutí namoři tak jsi pirát

VYLOĎTE SE!”

Yár-hár-fiddle-dee-dee , jsem spokojený jako pirát!

Dělej co chceš protože pirát je volný ,jsi pirát!

Yár hár vítr ve vašich zádech hoši ,kamkoli jdete!

Modrá obloha nad a modrý oceán pod vámi ,jsi pirát!

HA HA HA!

Ty jsi pirát!

Views: 72

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz53106(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment