Home » Akordy písní Alex Clare – Not In Vain | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alex Clare – Not In Vain | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alex Clare – Not In Vain | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

These hearts pushed around too long

Been the reason for a thousand songs

Oh, no why does this ache carry on?

Young bones feeling way too tired,

Been traveling for a long is ??

Time, did I carry on?

No it’s not in vain

When you feel the pain,

Hope is not in vain

When the worlds crumbles at your feet

Hanging your way down in defeat,

Just push through!

Times pushed through!

Being drifted down without a home

Going back and forth dragging my bones

Got to keep pushing on,

No it’s not in vain

When you feel the pain

Hope is not in vain

Hope is not in vain

Views: 114

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Tieto srdia si tlačila príliš dlho

Bol to dôvod na 2000 pesničiek

Oh nie, prečo to stále bolí?

Mladé kosti sa cítia unavene

Bola to dlhá cesta?

Čas, som ďalej?

Nie, nie je to márne

Keď cítiš bolesť

Nádej nie je márna

Keď sa svet rozpadá na nohy

Zavesíš si cestu na porážku

Len sa pretlač!

Časy a pretlačili!

Byť znášaný bez domova

Tak a naspäť si pretiahnuť kosti

Stále tlačiť

Nie, nie je to márne

Keď cítiš bolesť

Nádej nie je márna

Nádej nie je márna

Views: 114

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Více informací zde

Alex Clare – Not In Vain A vyhledávání související s tímto tématem

#Alex #Clare #Vain

Alex Clare – Not In Vain

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alex Clare – Not In Vain

Log in to add text to your favorites

These hearts pushed around too long

Been the reason for a thousand songs

Oh, no why does this ache carry on?

Young bones feeling way too tired,

Been traveling for a long is ??

Time, did I carry on?

No it’s not in vain

When you feel the pain,

Hope is not in vain

When the worlds crumbles at your feet

Hanging your way down in defeat,

Just push through!

Times pushed through!

Being drifted down without a home

Going back and forth dragging my bones

Got to keep pushing on,

No it’s not in vain

When you feel the pain

Hope is not in vain

Hope is not in vain

Views: 114

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Tieto srdia si tlačila príliš dlho

Bol to dôvod na 2000 pesničiek

Oh nie, prečo to stále bolí?

Mladé kosti sa cítia unavene

Bola to dlhá cesta?

Čas, som ďalej?

Nie, nie je to márne

Keď cítiš bolesť

Nádej nie je márna

Keď sa svet rozpadá na nohy

Zavesíš si cestu na porážku

Len sa pretlač!

Časy a pretlačili!

Byť znášaný bez domova

Tak a naspäť si pretiahnuť kosti

Stále tlačiť

Nie, nie je to márne

Keď cítiš bolesť

Nádej nie je márna

Nádej nie je márna

Views: 114

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz25964(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment