Home » Akordy písní Alex Clare – Relax My Beloved | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alex Clare – Relax My Beloved | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alex Clare – Relax My Beloved | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Relax my beloved, don’t worry for me

Don’t shed a tear for me, always be near for me

Be comforted my love, don’t bow you head for me

Promise you’ll smile for me, don’t ever cry for me

You know these walls

They may fall down but I’ll still hold on to you

At heights higher

Than you’d imagine me to

Then maybe again we would weep

Like we’ve done a thousand times before

Don’t turn your back on me or shout

As you walk out the door, no, no, no, no

Just be still my heart, only a moment away

In the next room or at the break of day

And I will walk once again to see your face again

And I hear every word you’d have to say

Then maybe again we would weep

Like we’ve done a thousand times before

Don’t turn your back on me or shout

As you walk out the door, no, no, no, no, no

Then maybe again we would weep

Like we’ve done a thousand times before

Don’t turn your back on me or shout

As you walk out the door, no, no, no, no, no, no

Views: 117

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Odpočívaj moja milá, neobávaj sa o mňa

Neroň slzy kvôli mne, vždy budem pri tebe

Buď pokojná s mojou láskou, neskláňaj hlavu

Sľúb, že sa budeš usmievať pre mňa, a nikdy nebudeš plakať kvôli mne

Vieš, že tieto steny

Oni by mohli spadnúť, ale ja ťa vždy podržím

Boli by omnoho vyššie

Ako by si si mohla predstaviť

Potom by sme mohli opäť plakať

Ako sme to robili tisíc krát predtým

Neotáčaj sa mi chrbtom a nekrič

Keď odchádzaš preč dvermi, nie, nie, nie, nie

Buď len stále moje srdce, len jeden okamih preč

Vo vedľajšej izbe či na prelome dňa

A ja budem opäť kráčať, aby som uvidel tvoju tvár

A počúvať každé slovo, ktoré mi povieš

Potom by sme mohli opäť plakať

Ako sme to robili tisíc krát predtým

Neotáčaj sa mi chrbtom a nekrič

Keď odchádzaš preč dvermi, nie, nie, nie, nie

Potom by sme mohli opäť plakať

Ako sme to robili tisíc krát predtým

Neotáčaj sa mi chrbtom a nekrič

Keď odchádzaš preč dvermi, nie, nie, nie, nie, nie, nie

Views: 119

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alex Clare – Relax My Beloved A vyhledávání související s tímto tématem

#Alex #Clare #Relax #Beloved

Alex Clare – Relax My Beloved

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alex Clare – Relax My Beloved

Log in to add text to your favorites

Relax my beloved, don’t worry for me

Don’t shed a tear for me, always be near for me

Be comforted my love, don’t bow you head for me

Promise you’ll smile for me, don’t ever cry for me

You know these walls

They may fall down but I’ll still hold on to you

At heights higher

Than you’d imagine me to

Then maybe again we would weep

Like we’ve done a thousand times before

Don’t turn your back on me or shout

As you walk out the door, no, no, no, no

Just be still my heart, only a moment away

In the next room or at the break of day

And I will walk once again to see your face again

And I hear every word you’d have to say

Then maybe again we would weep

Like we’ve done a thousand times before

Don’t turn your back on me or shout

As you walk out the door, no, no, no, no, no

Then maybe again we would weep

Like we’ve done a thousand times before

Don’t turn your back on me or shout

As you walk out the door, no, no, no, no, no, no

Views: 117

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Odpočívaj moja milá, neobávaj sa o mňa

Neroň slzy kvôli mne, vždy budem pri tebe

Buď pokojná s mojou láskou, neskláňaj hlavu

Sľúb, že sa budeš usmievať pre mňa, a nikdy nebudeš plakať kvôli mne

Vieš, že tieto steny

Oni by mohli spadnúť, ale ja ťa vždy podržím

Boli by omnoho vyššie

Ako by si si mohla predstaviť

Potom by sme mohli opäť plakať

Ako sme to robili tisíc krát predtým

Neotáčaj sa mi chrbtom a nekrič

Keď odchádzaš preč dvermi, nie, nie, nie, nie

Buď len stále moje srdce, len jeden okamih preč

Vo vedľajšej izbe či na prelome dňa

A ja budem opäť kráčať, aby som uvidel tvoju tvár

A počúvať každé slovo, ktoré mi povieš

Potom by sme mohli opäť plakať

Ako sme to robili tisíc krát predtým

Neotáčaj sa mi chrbtom a nekrič

Keď odchádzaš preč dvermi, nie, nie, nie, nie

Potom by sme mohli opäť plakať

Ako sme to robili tisíc krát predtým

Neotáčaj sa mi chrbtom a nekrič

Keď odchádzaš preč dvermi, nie, nie, nie, nie, nie, nie

Views: 119

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz68307(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment