Home » Akordy písní Alex Clare – Sanctuary | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alex Clare – Sanctuary | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alex Clare – Sanctuary | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

You left me broken

So many tears I cried for you

Tried to understand

all that we’ve been through

Lost, confused

Is this hope? Abuse?

I’ll still shelter you

keep you warm

Protect you from the storm

Holding you close to my heart

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your open arms

and I will find sanctuary

Wrapped around you

The whole world just disappears

Time stands still when I’m with you

A moment feels like years

I feel confused

There’s so much to lose

My head is fighting with my heart

it feels so torn apart

Holding you close to my heart

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your open arms

and I will find sanctuary

Just making it up as I go along

Feels so right when I’m with you

but I know it’s wrong

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your open arms

and I will find sanctuary

Views: 106

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Zanechala si mě zlomeného

Tolik slz jsem pro tebe vyronil

Zkoušel jsem pochopit

Všechno, čím jsme si prošli

Ztracený, zmatený

Je toto naděje? Zneužívání?

Stále tě budu ukrývat

udržovat tě v teple

Chránit tě před bouřkou

Držet tě blízko při svém srdci

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém otevřeném náručí

a Budu hledat útočiště

Omotaný okolo tebe

Celý svět hned zmizne

Čas stále stojí když jsem s tebou

A okamžik trvá jako večnost

Je tu tolik toho, co mohu ztratit

Moje hlava bojuje s mým srdcem

je to tak rozděleno

Držet tě blízko při svém srdci

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém otevřeném náručí

a Budu hledat útočiště

Představuji si to, když tě doprovázím

Vypadá to tak správně, když jsem s tebou

ale vím, že to je špatné

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém otevřeném náručí

a Budu hledat útočiště

Views: 102

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Viz zde

Alex Clare – Sanctuary A vyhledávání související s tímto tématem

#Alex #Clare #Sanctuary

Alex Clare – Sanctuary

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alex Clare – Sanctuary

Log in to add text to your favorites

You left me broken

So many tears I cried for you

Tried to understand

all that we’ve been through

Lost, confused

Is this hope? Abuse?

I’ll still shelter you

keep you warm

Protect you from the storm

Holding you close to my heart

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your open arms

and I will find sanctuary

Wrapped around you

The whole world just disappears

Time stands still when I’m with you

A moment feels like years

I feel confused

There’s so much to lose

My head is fighting with my heart

it feels so torn apart

Holding you close to my heart

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your open arms

and I will find sanctuary

Just making it up as I go along

Feels so right when I’m with you

but I know it’s wrong

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your arms

I will find sanctuary in your open arms

and I will find sanctuary

Views: 106

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Zanechala si mě zlomeného

Tolik slz jsem pro tebe vyronil

Zkoušel jsem pochopit

Všechno, čím jsme si prošli

Ztracený, zmatený

Je toto naděje? Zneužívání?

Stále tě budu ukrývat

udržovat tě v teple

Chránit tě před bouřkou

Držet tě blízko při svém srdci

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém otevřeném náručí

a Budu hledat útočiště

Omotaný okolo tebe

Celý svět hned zmizne

Čas stále stojí když jsem s tebou

A okamžik trvá jako večnost

Je tu tolik toho, co mohu ztratit

Moje hlava bojuje s mým srdcem

je to tak rozděleno

Držet tě blízko při svém srdci

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém otevřeném náručí

a Budu hledat útočiště

Představuji si to, když tě doprovázím

Vypadá to tak správně, když jsem s tebou

ale vím, že to je špatné

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém náručí

Budu hledat útočiště ve tvém otevřeném náručí

a Budu hledat útočiště

Views: 102

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz59659(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment