Home » Akordy písní Alex Clare – Three Hearts | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alex Clare – Three Hearts | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alex Clare – Three Hearts | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Was great one day, I was on the pay

Taking minimum wage

Now I got some money, honey

You look like the charm that came my way

Gonna work, gonna save,

Gonna sell it all up for you and me

Need to build a home

Gotta make a house, for just we three

One heart, soon became two

Now there’s three hearts beating

Under my roof

One heart, soon became two

Now there’s three hearts beating

Under my roof

One starry face, with such grace

Hope my kids will look the same

I never had no one

Now I got you and another on the way!

Guess a traveling heart, chases cars

But we’ve come so far

Soon I’ll have a home,

With a fridge and a porch and a great big old backyard

One heart, soon became two

Now there’s three hearts beating

Under my roof

One heart, soon became two

Now there’s three hearts beating

Under my roof

Under my roof

Under my roof

Views: 110

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Raz v jeden dobrý deň som bol na mizine

Bral som minimálnu mzdu

Teraz mám peniaze, zlato

Vyzeráš ako kúzlo kvôli mne

Budem pracovať, budem chrániť

Všetko predám kvôli tebe a mne

Potrebujem postavať domov

Musím vyrobiť dom, len pre nás troch

Jedno srdce, čoskoro budú dve

Teraz je tu jedno bijúce srdce

Pod mojou strechou

Jedno srdce, čoskoro budú dve

Teraz je tu jedno bijúce srdce

Pod mojou strechou

Jedna hviezdicová tvár s takou zdvorilosťou

Dúfam, že moje deti budú vyzerať tak isto

Nikdy som nikoho nemal

Teraz mám teba a ďalšieho na ceste

Hádaj cestujúce srdce, lovené autá

Ale my sme tak ďaleko

Čoskoro budem mať domov

S chladničkou, verandou a veľkým starým dvorom

Jedno srdce, čoskoro budú dve

Teraz je tu jedno bijúce srdce

Pod mojou strechou

Jedno srdce, čoskoro budú dve

Teraz je tu jedno bijúce srdce

Pod mojou strechou

Pod mojou strechou

Pod mojou strechou

Views: 109

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz84177(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Jestli mně, sedláčku | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

Alex Clare – Three Hearts A vyhledávání související s tímto tématem

#Alex #Clare #Hearts

Alex Clare – Three Hearts

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alex Clare – Three Hearts

Log in to add text to your favorites

Was great one day, I was on the pay

Taking minimum wage

Now I got some money, honey

You look like the charm that came my way

Gonna work, gonna save,

Gonna sell it all up for you and me

Need to build a home

Gotta make a house, for just we three

One heart, soon became two

Now there’s three hearts beating

Under my roof

One heart, soon became two

Now there’s three hearts beating

Under my roof

One starry face, with such grace

Hope my kids will look the same

I never had no one

Now I got you and another on the way!

Guess a traveling heart, chases cars

But we’ve come so far

Soon I’ll have a home,

With a fridge and a porch and a great big old backyard

One heart, soon became two

Now there’s three hearts beating

Under my roof

One heart, soon became two

Now there’s three hearts beating

Under my roof

Under my roof

Under my roof

Views: 110

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Raz v jeden dobrý deň som bol na mizine

Bral som minimálnu mzdu

Teraz mám peniaze, zlato

Vyzeráš ako kúzlo kvôli mne

Budem pracovať, budem chrániť

Všetko predám kvôli tebe a mne

Potrebujem postavať domov

Musím vyrobiť dom, len pre nás troch

Jedno srdce, čoskoro budú dve

Teraz je tu jedno bijúce srdce

Pod mojou strechou

Jedno srdce, čoskoro budú dve

Teraz je tu jedno bijúce srdce

Pod mojou strechou

Jedna hviezdicová tvár s takou zdvorilosťou

Dúfam, že moje deti budú vyzerať tak isto

Nikdy som nikoho nemal

Teraz mám teba a ďalšieho na ceste

Hádaj cestujúce srdce, lovené autá

Ale my sme tak ďaleko

Čoskoro budem mať domov

S chladničkou, verandou a veľkým starým dvorom

Jedno srdce, čoskoro budú dve

Teraz je tu jedno bijúce srdce

Pod mojou strechou

Jedno srdce, čoskoro budú dve

Teraz je tu jedno bijúce srdce

Pod mojou strechou

Pod mojou strechou

Pod mojou strechou

Views: 109

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz84177(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment