Home » Akordy písní Alex Clare – Tight Rope | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alex Clare – Tight Rope | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alex Clare – Tight Rope | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Life’s a tightrope,

and your standing on one toe,

Don’t let the fear take hold of you,

your bound to fall to the ground below,

Pick yourself up again,

over the edge again,

Hold on to your hopes and dreams,

When all seems to be lost,

don’t start to count the costs,

just go and begin again,

tight rope walker, tight rope walker,

The only thing I’m sure of is to have no fear at all,

just go,

keep on rowing on,

And the only thing that’s certain is that sometimes your bound to fall,

just go keep on going on,

When all you work for,

comes tumbling to the ground,

don’t let the sadness fill your heart,

tomorrow may be a better day,

lift your head up again,

you know you’ll start again,

no matter what may come of it,

You know there’s more to life,

I’m sure that you’ll survive,

You know what you have to do,

tight rope walker, tight rope walker,

The only thing I’m sure of is to have no fear at all,

just go,

keep on rowing on,

And the only thing that’s certain is that sometimes your bound to fall,

just go keep on going on,

Who knows, who knows, who knows what may come tomorrow,

who knows, who knows, who knows, what tomorrow may bring,

Who knows, who knows, who knows what may come tomorrow,

who knows, who knows, who knows, what tomorrow may bring,

The only thing I’m sure of is to have no fear at all,

just go,

keep on rowing on,

And the only thing that’s certain is that sometimes your bound to fall,

just go keep on going on [x2]

Views: 110

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Život je visunuté lano,

a ty stojíš na jednom prste,

Nedovoľ strachu, aby ťa ovládol,

tvoja hranica padne dole na zem,

Zdvihni sa znova,

ponad okraj znova,

Drž sa svojich nádejí a snov,

Keď sa to zdá všetko stratené,

nezačni rátať náklady,

len choď a začni odznova,

povrazolezec, povrazolezec,

Jediná vec, ktorou som si istý, je nemať strach z toho všetkého, len ísť,

pokračuj vo veslovaní,

A jediná vec, ktorá je zaručená, je tá, že niekedy tvoja hranica padne,

len pokračuj, choď ďalej,

Keď všetko, pre čo pracuješ,

ide k zemi,

nedovoľ smútku, aby naplnil tvoje srdce,

zajtrajšok bude lepší,

hlavu hore,

vieš, že začneš odznova,

nezáleží na tom, odkiaľ pochádzaš,

Vieš, že tu nie je nič viac k životu,

Som si istý, že prežiješ,

Vieš, čo musíš urobiť,

povrazolezec, povrazolezec,

Jediná vec, ktorou som si istý, je nemať strach z toho všetkého, len ísť,

pokračuj vo veslovaní,

A jediná vec, ktorá je zaručená, je tá, že niekedy tvoja hranica padne,

len pokračuj, choď ďalej,

Kto vie, kto vie, kto vie čo môže prísť zajtra,

Kto vie, kto vie, kto vie, čo môže priniesť zajtrajšok,

Kto vie, kto vie, kto vie čo sa môže stať zajtra,

Kto vie, kto vie, kto vie, čo môže priniesť zajtrajšok,

Jediná vec, ktorou som si istý, je nemať strach z toho všetkého, len ísť,

pokračuj vo veslovaní,

A jediná vec, ktorá je zaručená, je tá, že niekedy tvoja hranica padne,

len pokračuj, choď ďalej [x2]

Views: 106

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz42632(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Three Days Grace - Tell Me Why | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další užitečné informace zde

Alex Clare – Tight Rope A vyhledávání související s tímto tématem

#Alex #Clare #Tight #Rope

Alex Clare – Tight Rope

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alex Clare – Tight Rope

Log in to add text to your favorites

Life’s a tightrope,

and your standing on one toe,

Don’t let the fear take hold of you,

your bound to fall to the ground below,

Pick yourself up again,

over the edge again,

Hold on to your hopes and dreams,

When all seems to be lost,

don’t start to count the costs,

just go and begin again,

tight rope walker, tight rope walker,

The only thing I’m sure of is to have no fear at all,

just go,

keep on rowing on,

And the only thing that’s certain is that sometimes your bound to fall,

just go keep on going on,

When all you work for,

comes tumbling to the ground,

don’t let the sadness fill your heart,

tomorrow may be a better day,

lift your head up again,

you know you’ll start again,

no matter what may come of it,

You know there’s more to life,

I’m sure that you’ll survive,

You know what you have to do,

tight rope walker, tight rope walker,

The only thing I’m sure of is to have no fear at all,

just go,

keep on rowing on,

And the only thing that’s certain is that sometimes your bound to fall,

just go keep on going on,

Who knows, who knows, who knows what may come tomorrow,

who knows, who knows, who knows, what tomorrow may bring,

Who knows, who knows, who knows what may come tomorrow,

who knows, who knows, who knows, what tomorrow may bring,

The only thing I’m sure of is to have no fear at all,

just go,

keep on rowing on,

And the only thing that’s certain is that sometimes your bound to fall,

just go keep on going on [x2]

Views: 110

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Život je visunuté lano,

a ty stojíš na jednom prste,

Nedovoľ strachu, aby ťa ovládol,

tvoja hranica padne dole na zem,

Zdvihni sa znova,

ponad okraj znova,

Drž sa svojich nádejí a snov,

Keď sa to zdá všetko stratené,

nezačni rátať náklady,

len choď a začni odznova,

povrazolezec, povrazolezec,

Jediná vec, ktorou som si istý, je nemať strach z toho všetkého, len ísť,

pokračuj vo veslovaní,

A jediná vec, ktorá je zaručená, je tá, že niekedy tvoja hranica padne,

len pokračuj, choď ďalej,

Keď všetko, pre čo pracuješ,

ide k zemi,

nedovoľ smútku, aby naplnil tvoje srdce,

zajtrajšok bude lepší,

hlavu hore,

vieš, že začneš odznova,

nezáleží na tom, odkiaľ pochádzaš,

Vieš, že tu nie je nič viac k životu,

Som si istý, že prežiješ,

Vieš, čo musíš urobiť,

povrazolezec, povrazolezec,

Jediná vec, ktorou som si istý, je nemať strach z toho všetkého, len ísť,

pokračuj vo veslovaní,

A jediná vec, ktorá je zaručená, je tá, že niekedy tvoja hranica padne,

len pokračuj, choď ďalej,

Kto vie, kto vie, kto vie čo môže prísť zajtra,

Kto vie, kto vie, kto vie, čo môže priniesť zajtrajšok,

Kto vie, kto vie, kto vie čo sa môže stať zajtra,

Kto vie, kto vie, kto vie, čo môže priniesť zajtrajšok,

Jediná vec, ktorou som si istý, je nemať strach z toho všetkého, len ísť,

pokračuj vo veslovaní,

A jediná vec, ktorá je zaručená, je tá, že niekedy tvoja hranica padne,

len pokračuj, choď ďalej [x2]

Views: 106

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz42632(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment