Home » Akordy písní Alex Schulz – Ways | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alex Schulz – Ways | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alex Schulz – Ways | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

You’ll see the difference now

If we change it, you’ll know how

Nothing ever stays the same

Once you let it, let it change

It’s like a family tree

Part of you and, part of me

And if we should separate

Go your own way, I won’t wait

You are too good to be cruel

I play the part of the fool

When we should break all these ties

You won’t see tears in these eyes

You’ll see the difference now

If we change it, you’ll know how

Nothing ever stays the same

Once you let it, let it change

It’s like a family tree

Part of you and, part of me

And if we should separate

Go your own way, I won’t wait

You are too good to be cruel

I play the part of the fool

When we should break all these ties

You won’t see tears in these eyes

Views: 160

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Teď uvidíš ten rozdíl

Pokud to změníme, budeš vědět, jak

Nic nikdy nezůstává stejné

Pokud to jednou necháš, nech to změnit

Je to jako rodokmen

Část z tebe a část ze mě

A pokud bychom se měli oddělit

Běž svou vlastní cestou, nebudu čekat

Jsi příliš hodná, než aby jsi byla krutá

Já tu hraju toho blázna

Když bychom měli rozbít všechny tyto vazby

Tak v mých očích neuvidíš slzy

Teď uvidíš ten rozdíl

Pokud to změníme, budeš vědět, jak

Nic nikdy nezůstává stejné

Pokud to jednou necháš, nech to změnit

Je to jako rodokmen

Část z tebe a část ze mě

A pokud bychom se měli oddělit

Běž svou vlastní cestou, nebudu čekat

Jsi příliš hodná, než aby jsi byla krutá

Já tu hraju toho blázna

Když bychom měli rozbít všechny tyto vazby

Tak v mých očích neuvidíš slzy

Views: 160

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alex Schulz – Ways A vyhledávání související s tímto tématem

#Alex #Schulz #Ways

Alex Schulz – Ways

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alex Schulz – Ways

Log in to add text to your favorites

You’ll see the difference now

If we change it, you’ll know how

Nothing ever stays the same

Once you let it, let it change

It’s like a family tree

Part of you and, part of me

And if we should separate

Go your own way, I won’t wait

You are too good to be cruel

I play the part of the fool

When we should break all these ties

You won’t see tears in these eyes

You’ll see the difference now

If we change it, you’ll know how

Nothing ever stays the same

Once you let it, let it change

It’s like a family tree

Part of you and, part of me

And if we should separate

Go your own way, I won’t wait

You are too good to be cruel

I play the part of the fool

When we should break all these ties

You won’t see tears in these eyes

Views: 160

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Teď uvidíš ten rozdíl

Pokud to změníme, budeš vědět, jak

Nic nikdy nezůstává stejné

Pokud to jednou necháš, nech to změnit

Je to jako rodokmen

Část z tebe a část ze mě

A pokud bychom se měli oddělit

Běž svou vlastní cestou, nebudu čekat

Jsi příliš hodná, než aby jsi byla krutá

Já tu hraju toho blázna

Když bychom měli rozbít všechny tyto vazby

Tak v mých očích neuvidíš slzy

Teď uvidíš ten rozdíl

Pokud to změníme, budeš vědět, jak

Nic nikdy nezůstává stejné

Pokud to jednou necháš, nech to změnit

Je to jako rodokmen

Část z tebe a část ze mě

A pokud bychom se měli oddělit

Běž svou vlastní cestou, nebudu čekat

Jsi příliš hodná, než aby jsi byla krutá

Já tu hraju toho blázna

Když bychom měli rozbít všechny tyto vazby

Tak v mých očích neuvidíš slzy

Views: 160

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz64674(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment