Home » Akordy písní Alex Turner – Hiding Tonight | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alex Turner – Hiding Tonight | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alex Turner – Hiding Tonight | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Tomorrow I’ll be quicker

I’ll stare into the strobe light flicker

And afloat I’ll stay

But I’m quite alright hiding today

Tomorrow I’ll be faster

I’ll catch what I’ve been chasing after

And have time to play

I’m quite alright hiding today

And I will play the coconut shy

And win a prize even if it’s rigged

I won’t know when to stop

And you can leave off my lid, and I won’t even lose my fizz

I’ll be the polka-dots tie

I’ll know the way back, if you know the way

But if you are, I’m quite alright, hiding today

Tomorrow I’ll be stronger, running colorful

No longer just in black and white

And I’m quite alright hiding tonight

And I will have a game on the coconut shy

And win a prize even if it’s rigged

I won’t know when to stop

And you can leave off my lid, and I won’t even lose my fizz

I’ll be the polka-dots tie

I’ll probably swim through a few lagoons

I’ll have a spring in my step

And I’ll get there soon

To sing you a happy tune, tomorrow

And you better bring a change of clothes

So we can sail our laughing pianos along a beam of light

But I’m quite alright

Hiding tonight

Views: 190

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Zítra budu rychlejší

Budu hledět na blikající světlo na vodě

Já zůstanu

Ale jsem zcela v pořádku skrývající se dnes

Zítra budu rychlejší

Chytím to, co jsem honil

A budu mít čas na hraní

Jsem zcela v pořádku skrývající se dnes

A já budu hrát kokosovou plachost

A vyhraji cenu, i když je zmanipulovaná

Nebudu vědět, kdy přestat

A můžete vynechat má víčka a já ani neztratím jiskru

Budu puntíkovanou kravatou

Budu vědět cestu zpět, jestli ty znáš cestu

Ale jestli jsi ty tak já jsem v pohodě skrývající se dnes

Zítra budu silnější, pestrobarevně běžící

už ne pouze černobíle

Ale jsem zcela v pořádku skrývající se dnes v noci

A já budu hrát hru na kokosovou plachost

A vyhraji cenu, i když je zmanipulovaná

Nebudu vědět, kdy přestat

A můžete vynechat má víčka a já ani neztratím jiskru

Budu puntíkovanou kravatou

Pravděpodobně přeplavu pár lagun

Budu nosit jaro ve svém kroku

A dostanu se tam brzo

Abych ti zazpíval veselou píseň

Zítra

Raši si přines jiné oblečení

Takže budeme moci plout na smějících se piánech po světelném paprsku

Ale já jsem zcela v pořádku

Skrývající se dnes

Views: 190

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alex Turner – Hiding Tonight A vyhledávání související s tímto tématem

#Alex #Turner #Hiding #Tonight

Alex Turner – Hiding Tonight

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alex Turner – Hiding Tonight

Log in to add text to your favorites

Tomorrow I’ll be quicker

I’ll stare into the strobe light flicker

And afloat I’ll stay

But I’m quite alright hiding today

Tomorrow I’ll be faster

I’ll catch what I’ve been chasing after

And have time to play

I’m quite alright hiding today

And I will play the coconut shy

And win a prize even if it’s rigged

I won’t know when to stop

And you can leave off my lid, and I won’t even lose my fizz

I’ll be the polka-dots tie

I’ll know the way back, if you know the way

But if you are, I’m quite alright, hiding today

Tomorrow I’ll be stronger, running colorful

No longer just in black and white

And I’m quite alright hiding tonight

And I will have a game on the coconut shy

And win a prize even if it’s rigged

I won’t know when to stop

And you can leave off my lid, and I won’t even lose my fizz

I’ll be the polka-dots tie

I’ll probably swim through a few lagoons

I’ll have a spring in my step

And I’ll get there soon

To sing you a happy tune, tomorrow

And you better bring a change of clothes

So we can sail our laughing pianos along a beam of light

But I’m quite alright

Hiding tonight

Views: 190

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Zítra budu rychlejší

Budu hledět na blikající světlo na vodě

Já zůstanu

Ale jsem zcela v pořádku skrývající se dnes

Zítra budu rychlejší

Chytím to, co jsem honil

A budu mít čas na hraní

Jsem zcela v pořádku skrývající se dnes

A já budu hrát kokosovou plachost

A vyhraji cenu, i když je zmanipulovaná

Nebudu vědět, kdy přestat

A můžete vynechat má víčka a já ani neztratím jiskru

Budu puntíkovanou kravatou

Budu vědět cestu zpět, jestli ty znáš cestu

Ale jestli jsi ty tak já jsem v pohodě skrývající se dnes

Zítra budu silnější, pestrobarevně běžící

už ne pouze černobíle

Ale jsem zcela v pořádku skrývající se dnes v noci

A já budu hrát hru na kokosovou plachost

A vyhraji cenu, i když je zmanipulovaná

Nebudu vědět, kdy přestat

A můžete vynechat má víčka a já ani neztratím jiskru

Budu puntíkovanou kravatou

Pravděpodobně přeplavu pár lagun

Budu nosit jaro ve svém kroku

A dostanu se tam brzo

Abych ti zazpíval veselou píseň

Zítra

Raši si přines jiné oblečení

Takže budeme moci plout na smějících se piánech po světelném paprsku

Ale já jsem zcela v pořádku

Skrývající se dnes

Views: 190

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz98794(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment