Home » Akordy písní Alex Turner – Piledriver Waltz | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alex Turner – Piledriver Waltz | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alex Turner – Piledriver Waltz | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I etched the face of a stopwatch

On the back of a raindrop

And did a swap for the sand in an hourglass.

I heard the nun happy ending

it sort of sounds like you’re leaving

I heard the piledriver waltz,

it woke me up this morning.

You look like you’ve been

for breakfast at the heartbreak hotel

Inside of a back booth by the

pamphlets and the literature on how to lose.

Your waitress was miserable

and so was your food.

If you’re gonna try and walk on water

make sure you wear your comfortable shoes.

Mysteries flashing amber

go green when you answer

but the red on the rest of

the questionnaire never changes.

I heard the news that you’re trying

to shoot me out of a cannon.

I heard the piledriver waltz,

it woke me up this morning.

You look like you’ve been

for breakfast at the heartbreak hotel

Inside of a back booth by

the pamphlets and the literature on how to lose.

Your waitress was miserable

and so was your food.

If you’re gonna try and walk on water

make sure you

wear your comfortable shoes.

See also  Akordy písní 3 Doors Down - Give It To Me | Web poskytuje nejnovější texty písní

Oh, piledriver.

Views: 138

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz90567 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Naleptal jsem povrch stopek

Na zadní straně kapky deště

A vyměnil jsem je za písek v přesýpacích hodinách

Uslyšel jsem šťastný konec řádové sestry

je to takový ten zvuk, jako když odcházíte

Uslyšel jsem piledriver waltz,

dneska ráno mě vzbudil.

Vypadáš jako kdybys byla

na snídani v hotelu zlomených srdcí

Uvnitř zadní místnosti

hned u pamfletů a literatury o tom, jak shodit.

Tvoje servírka byla mizerná

a stejně tak tvoje jídlo.

Pokud se budeš snažit chodit po vodě,

ujisti se, že máš na sobě pohodlné boty.

Záhady probleskují jantarem

a zazelenají se, když odpovíš

ale červená na konci

dotazníku se nikdy nemění.

Slyšel jsem ty novinky, že se snažíš

zastřelit mě z kanonu.

Uslyšel jsem piledriver waltz,

dneska ráno mě vzbudil.

Vypadáš jako kdybys byla

na snídani v hotelu zlomených srdcí

Uvnitř zadní místnosti

hned u pamfletů a literatury o tom, jak shodit.

Tvoje servírka byla mizerná

a stejně tak tvoje jídlo.

Pokud se budeš snažit chodit po vodě,

ujisti se, že máš na sobě pohodlné boty.

Oh, piledriver.

Views: 138

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alex Turner – Piledriver Waltz A vyhledávání související s tímto tématem

#Alex #Turner #Piledriver #Waltz

Alex Turner – Piledriver Waltz

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alex Turner – Piledriver Waltz

Log in to add text to your favorites

I etched the face of a stopwatch

On the back of a raindrop

And did a swap for the sand in an hourglass.

I heard the nun happy ending

it sort of sounds like you’re leaving

I heard the piledriver waltz,

it woke me up this morning.

You look like you’ve been

for breakfast at the heartbreak hotel

Inside of a back booth by the

pamphlets and the literature on how to lose.

Your waitress was miserable

and so was your food.

If you’re gonna try and walk on water

make sure you wear your comfortable shoes.

Mysteries flashing amber

go green when you answer

but the red on the rest of

the questionnaire never changes.

I heard the news that you’re trying

to shoot me out of a cannon.

I heard the piledriver waltz,

it woke me up this morning.

You look like you’ve been

for breakfast at the heartbreak hotel

Inside of a back booth by

the pamphlets and the literature on how to lose.

Your waitress was miserable

and so was your food.

If you’re gonna try and walk on water

make sure you

wear your comfortable shoes.

See also  Akordy písní A Day To Remember - The Plot To Bomb The Panhandle | Web poskytuje nejnovější texty písní

Oh, piledriver.

Views: 138

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz90567 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Naleptal jsem povrch stopek

Na zadní straně kapky deště

A vyměnil jsem je za písek v přesýpacích hodinách

Uslyšel jsem šťastný konec řádové sestry

je to takový ten zvuk, jako když odcházíte

Uslyšel jsem piledriver waltz,

dneska ráno mě vzbudil.

Vypadáš jako kdybys byla

na snídani v hotelu zlomených srdcí

Uvnitř zadní místnosti

hned u pamfletů a literatury o tom, jak shodit.

Tvoje servírka byla mizerná

a stejně tak tvoje jídlo.

Pokud se budeš snažit chodit po vodě,

ujisti se, že máš na sobě pohodlné boty.

Záhady probleskují jantarem

a zazelenají se, když odpovíš

ale červená na konci

dotazníku se nikdy nemění.

Slyšel jsem ty novinky, že se snažíš

zastřelit mě z kanonu.

Uslyšel jsem piledriver waltz,

dneska ráno mě vzbudil.

Vypadáš jako kdybys byla

na snídani v hotelu zlomených srdcí

Uvnitř zadní místnosti

hned u pamfletů a literatury o tom, jak shodit.

Tvoje servírka byla mizerná

a stejně tak tvoje jídlo.

Pokud se budeš snažit chodit po vodě,

ujisti se, že máš na sobě pohodlné boty.

Oh, piledriver.

Views: 138

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz87572(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment