Home » Akordy písní Alexander Cardinale – Without You | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alexander Cardinale – Without You | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alexander Cardinale – Without You | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Love is music in the distance,

that you’re searching for but cannot find,

you cannot find.

Traveling paths of least resistance,

one foot out the door all of the time,

all of the time.

But I’m… Nothing on my own, without you.

You’re the spark that lit my fire,

never felt such a strong desire,

cus I’m on fire for you.

Cus I, I don’t want no one besides you,

no I’m nothing on my own without you

Without you

Without you

Without you

Without you

Oh, without you

Without you

Oh, without you.. Yeah!

Give me a chance to show you the way,

to give you a home

Give me a chance,

yeah.. I need you to say

That our love will be forever,

that we’re better off together,

than when we’re apart.

That right from the start,

that you’ll be there.

Give me a chance to give you the world,

I love you I know

So let’s go, run away

and I promise you won’t be alone

for the rest of your days.

Views: 26

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Láska je hudba v dáli,

Kterou hledáš ale nemůžeš najít,

Nemůžeš najít.

Jít po cestách nejmenšího odporu,

Po celou dobu mít jednu nohu ze dveří,

Po celou dobu.

Ale sám nejsem… nic, bez tebe.

Jsi jiskra která mi rozsvítila život,

Nikdy jsem necítil tak silnou vášeň,

Protože hořím pro tebe.

Protože já, nechci nikoho jiného vedle tebe,

Ne, sám nejsem nic bez tebe

Bez tebe

Bez tebe

Bez tebe

Bez tebe

Oh, Bez tebe

Bez tebe

Oh, Bez tebe.. Jo!

Dej mi šanci ukázat ti cestu,

Dát ti domov

Dej mi šanci,

Jo.. Potřebuju aby jsi řekla

Že naše láska potrvá navěky,

Že jsme lepší spolu,

než kdyby jsme byli od sebe.

Že hned od začátku,

budeš tady.

Dej mi šanci dát ti svět,

Vím že tě miluji

Tak pojď, utečeme

A já ti slibuju, že nebudeš sama

Až do konce tvých dnů.

Views: 26

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alexander Cardinale – Without You A vyhledávání související s tímto tématem

#Alexander #Cardinale

Alexander Cardinale – Without You

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alexander Cardinale – Without You

Log in to add text to your favorites

Love is music in the distance,

that you’re searching for but cannot find,

you cannot find.

Traveling paths of least resistance,

one foot out the door all of the time,

all of the time.

But I’m… Nothing on my own, without you.

You’re the spark that lit my fire,

never felt such a strong desire,

cus I’m on fire for you.

Cus I, I don’t want no one besides you,

no I’m nothing on my own without you

Without you

Without you

Without you

Without you

Oh, without you

Without you

Oh, without you.. Yeah!

Give me a chance to show you the way,

to give you a home

Give me a chance,

yeah.. I need you to say

That our love will be forever,

that we’re better off together,

than when we’re apart.

That right from the start,

that you’ll be there.

Give me a chance to give you the world,

I love you I know

So let’s go, run away

and I promise you won’t be alone

for the rest of your days.

Views: 26

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Láska je hudba v dáli,

Kterou hledáš ale nemůžeš najít,

Nemůžeš najít.

Jít po cestách nejmenšího odporu,

Po celou dobu mít jednu nohu ze dveří,

Po celou dobu.

Ale sám nejsem… nic, bez tebe.

Jsi jiskra která mi rozsvítila život,

Nikdy jsem necítil tak silnou vášeň,

Protože hořím pro tebe.

Protože já, nechci nikoho jiného vedle tebe,

Ne, sám nejsem nic bez tebe

Bez tebe

Bez tebe

Bez tebe

Bez tebe

Oh, Bez tebe

Bez tebe

Oh, Bez tebe.. Jo!

Dej mi šanci ukázat ti cestu,

Dát ti domov

Dej mi šanci,

Jo.. Potřebuju aby jsi řekla

Že naše láska potrvá navěky,

Že jsme lepší spolu,

než kdyby jsme byli od sebe.

Že hned od začátku,

budeš tady.

Dej mi šanci dát ti svět,

Vím že tě miluji

Tak pojď, utečeme

A já ti slibuju, že nebudeš sama

Až do konce tvých dnů.

Views: 26

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz1197(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment