Home » Akordy písní Alexander Rybak – 13 Horses | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alexander Rybak – 13 Horses | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alexander Rybak – 13 Horses | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

13 horses swimming in the sea

Waiting for someone to find them

Their ship is gone

and now they are alone

With water everywhere around them

The men were saved

from the sinking ship

Right before it started to burn

And while they’re safe

their loyal friends need help

Patiently waiting for their turn

13 horses swimming in the sea

They don’t even know it’s pointless

Their pride remains

but this time it won’t help

They used to be so tall

and sudennly they’re small

There’s a couple waiting far behind

So they will be out of sight

But then who cares

they’re dying anyway

All of them are doomed this night

11 horses swimming in the sea

The sea they though was just a river

They’re used to this

it’s probably just a race

That helps to ease their minds

but where’s the finish line

The night grows dark

the body wants to rest

It hurts to breathe

and still they do their best

They want to live

no matter for how long

Their thoughts all disappeared

‘Cause now they’re really scared

7 horses struggling in the sea

Waiting for someone to find them

They don’t look back

‘cause what’s the point of that

There is only death behind them

They cry for help

but help will never come

They don’t know where to swim

or what they’re swimming from

They try to swim some more

when panic starts to spread

They’re swimming in to shore

but only in their heads

The 3 last horses

Dying in the sea

Shouting out their cries but no one

They’re born to win

they’re screaming in their hearts

The strength of thousand men

They’re fighting to the end

The sun is out

Birds are everywhere

They’re flying high

surfing in the air

It’s nice to live

when life is such a blast

One horse that swims

it seems to be the last

The thirteenth horse

has always been the best

His honour will be proud

But now he wants to rest

He’s longing for his home

The girl will give him food

“Good boy” she’ll say

together they will play

See also  Akordy písní Alec Benjamin - The Knife In My Back | Web poskytuje nejnovější texty písní

13 horses swimming in the sea

Soon they will be gone forever

And while they swim

One thing still remains

And that’s the hope that never dies

It never dies

It never dies

Views: 211

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz93052 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

13 koní plave v moři

čekají až je někdo najde

Jejich loď je pryč

a teď jsou sami

S vodou všude kolem nich

Mužstvo bylo zachráněno

z potápějící se lodi

Před tím než začala hořet

a když byli zachráněni

jejich oddaní přátelé potřebovali pomoc

trpělivě čekají na jejich návrat

13 koní plave v moři

ještě nevědí že je to zbytečné

Jejich hrdost zůstává

ale teď to nepomáhá

Zvykli si být velkými

a náhle jsou malí

Je tu dvojice čekající daleko vzadu

a tak budou v nedohlednu

Ale kdo se pak postará

když beztak umírají

Všichni jsou tuto noc odsouzeni

11 koní plave v moři

moře, o kterém si mysleli, že byla jen řeka

Měli ve zvyku jen toto

je to snad jen závod

To pomáhá zklidnit jejich mysl

ale kde je cílová čára?

Ztmívá se

tělo chce odpočinek

Nádech bolí

a stejně bojují jak nejlíp umí

Chtějí žít

nezáleží na tom jak dlouho

Jejich myšlenky zmizely

Protože ted jsou vážně vyděšení

7 koní bojuje v moři

čekají až je někdo najde

Neotáčejí se

protože jaký to má smysl?

Za nimi je jen smrt

Pláčou pro pomoc

ale ta nikdy nepřijde

Nevědí kam mají plavat

nebo odkud vlastně plavou

Zkouší plavat trochu víc

Když se začne šířit panika

plavou na břeh

ale pouze ve svých hlavách

Poslední 3 koně

umírající v moři

Hlasitě křičí ale přitom nikdo

Narodili se pro vítězství

křičí ve svých srdcích

síla tisíce mužů

Bojují až do konce

Slunce je venku

Ptáci jsou všude

Létají vysoko

nadnášeni větrem

je hezké žít

když život je jen vítr

jeden kůň,který plave

zdá se,že je poslední

Třináctý kůň

byl vždycky nejlepší

Jeho důstojnost bude vznešená

Ale teď chce odpočinek

Touží po svém domově

Dívka dávající mu jídlo

“hodný chlapec ” řekne

společně si budou hrát

13 koní plavajících v moři

brzy zmizí navěky

A dokud plavou

stále tu zůstává jedna věc

A tou je, že naděje nikdy neumírá

nikdy neumírá

nikdy neumírá

Views: 212

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alexander Rybak – 13 Horses A vyhledávání související s tímto tématem

#Alexander #Rybak #Horses

Alexander Rybak – 13 Horses

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alexander Rybak – 13 Horses

Log in to add text to your favorites

13 horses swimming in the sea

Waiting for someone to find them

Their ship is gone

and now they are alone

With water everywhere around them

The men were saved

from the sinking ship

Right before it started to burn

And while they’re safe

their loyal friends need help

Patiently waiting for their turn

13 horses swimming in the sea

They don’t even know it’s pointless

Their pride remains

but this time it won’t help

They used to be so tall

and sudennly they’re small

There’s a couple waiting far behind

So they will be out of sight

But then who cares

they’re dying anyway

All of them are doomed this night

11 horses swimming in the sea

The sea they though was just a river

They’re used to this

it’s probably just a race

That helps to ease their minds

but where’s the finish line

The night grows dark

the body wants to rest

It hurts to breathe

and still they do their best

They want to live

no matter for how long

Their thoughts all disappeared

‘Cause now they’re really scared

7 horses struggling in the sea

Waiting for someone to find them

They don’t look back

‘cause what’s the point of that

There is only death behind them

They cry for help

but help will never come

They don’t know where to swim

or what they’re swimming from

They try to swim some more

when panic starts to spread

They’re swimming in to shore

but only in their heads

The 3 last horses

Dying in the sea

Shouting out their cries but no one

They’re born to win

they’re screaming in their hearts

The strength of thousand men

They’re fighting to the end

The sun is out

Birds are everywhere

They’re flying high

surfing in the air

It’s nice to live

when life is such a blast

One horse that swims

it seems to be the last

The thirteenth horse

has always been the best

His honour will be proud

But now he wants to rest

He’s longing for his home

The girl will give him food

“Good boy” she’ll say

together they will play

See also  Akordy písní Pod našimi okny dve jedličky stoja | Web poskytuje nejnovější texty písní

13 horses swimming in the sea

Soon they will be gone forever

And while they swim

One thing still remains

And that’s the hope that never dies

It never dies

It never dies

Views: 211

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz93052 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

13 koní plave v moři

čekají až je někdo najde

Jejich loď je pryč

a teď jsou sami

S vodou všude kolem nich

Mužstvo bylo zachráněno

z potápějící se lodi

Před tím než začala hořet

a když byli zachráněni

jejich oddaní přátelé potřebovali pomoc

trpělivě čekají na jejich návrat

13 koní plave v moři

ještě nevědí že je to zbytečné

Jejich hrdost zůstává

ale teď to nepomáhá

Zvykli si být velkými

a náhle jsou malí

Je tu dvojice čekající daleko vzadu

a tak budou v nedohlednu

Ale kdo se pak postará

když beztak umírají

Všichni jsou tuto noc odsouzeni

11 koní plave v moři

moře, o kterém si mysleli, že byla jen řeka

Měli ve zvyku jen toto

je to snad jen závod

To pomáhá zklidnit jejich mysl

ale kde je cílová čára?

Ztmívá se

tělo chce odpočinek

Nádech bolí

a stejně bojují jak nejlíp umí

Chtějí žít

nezáleží na tom jak dlouho

Jejich myšlenky zmizely

Protože ted jsou vážně vyděšení

7 koní bojuje v moři

čekají až je někdo najde

Neotáčejí se

protože jaký to má smysl?

Za nimi je jen smrt

Pláčou pro pomoc

ale ta nikdy nepřijde

Nevědí kam mají plavat

nebo odkud vlastně plavou

Zkouší plavat trochu víc

Když se začne šířit panika

plavou na břeh

ale pouze ve svých hlavách

Poslední 3 koně

umírající v moři

Hlasitě křičí ale přitom nikdo

Narodili se pro vítězství

křičí ve svých srdcích

síla tisíce mužů

Bojují až do konce

Slunce je venku

Ptáci jsou všude

Létají vysoko

nadnášeni větrem

je hezké žít

když život je jen vítr

jeden kůň,který plave

zdá se,že je poslední

Třináctý kůň

byl vždycky nejlepší

Jeho důstojnost bude vznešená

Ale teď chce odpočinek

Touží po svém domově

Dívka dávající mu jídlo

“hodný chlapec ” řekne

společně si budou hrát

13 koní plavajících v moři

brzy zmizí navěky

A dokud plavou

stále tu zůstává jedna věc

A tou je, že naděje nikdy neumírá

nikdy neumírá

nikdy neumírá

Views: 212

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz25244(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment