Home » Akordy písní Alexander Rybak – Baby It's Cold Outside | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alexander Rybak – Baby It's Cold Outside | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alexander Rybak – Baby It's Cold Outside | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I really can’t stay – But baby it’s cold outside

I’ve got to go away – Baby it’s cold outside

This evening has been – Been hoping that you’d drop in

So very nice – I’ll hold your hands, they’re just like ice

My mother will start to worry – Beautiful, what’s your hurry

My father will be pacing the floor – Listen to the fireplace roar

So really I’d better scurry – Beautiful, please don’t worry

Well maybe just a half a drink more – Put some music on while I pour

The neighbors might think – Baby, it’s bad out there

Say, what’s in this drink – No cabs to be had out there

I wish I knew how – Your eyes are like starlight

To break the spell – I’ll take your hat, your hair looks swell

I ought to say no, no, no, sir – Mind if I move closer

At least I’m gonna say that I tried – What’s the sense in hurting my pride?

I really can’t stay – Baby don’t hold out

Oh baby, it’s cold outside

I simply must go – But baby, it’s cold outside

The answer is no – But baby, it’s cold out there

This welcome has been – I’m lucky that you dropped in

So nice and warm – Look out the window at that storm

My sister will be suspicious – Got, your lips look delicious

My brother will be there at the door – Waves upon a tropical shore

My maiden aunt’s mind is vicious – Gosh your lips are delicious

But maybe just a cigarette more – Never such a blizzard before

I’ve got to go home – Oh, baby, you’ll freeze out there

Say, lend me your coat – It’s up to your knees out there

You’ve really been grand – I thrill when you touch my hand

But don’t you see – How can you do this thing to me?

There’s bound to be talk tomorrow – Think of my life long sorrow

At least there will be plenty implied – If you caught pneumonia and died

I really can’t stay – Get over that hold out

Baby it’s cold outside

Baby it’s cold outside

Views: 151

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Vážně nemohu zůstat – Ale drahá, venku je zima,

Musím už jít – Má milá, je tam chladno

Tento večer byl – ano, doufal jsem, že se zastavíte

Velmi krásný – Budu držet Vaše ruce, jsou jako led

Moje matička se začne strachovat – Roztomilé, jak spěcháte

Můj otec už jistě bude nervózně popocházet po pokoji – Poslouchejte praskot dřeva v krbu

Takže bych skutečně měla spěchat – Krásko, prosím nestrachujte se.

No dobře, možná bych si ještě mohla dát půlku skleničky – Pusťte nějakou hudbu než Vám doliji.

Sousedé budou mít řeči – Drahá, vždyť venku je nepřejícně

Řekněte mi, co je v tom pití – Žádný taxík teď stejně nepojede

Přála bych si vědět – Vaše oči jsou jako hvězdný svit

Jak zlomit to kouzlo – Vezmu Vám klobouk, Vaše vlasy vypadají skvěle

Měla bych říct ne, ne, ne, pane – Co kdybych k Vám šel trochu blíž

Alespoň mohu říct že jsem se snažila – Jaký má smysl ubližovat mé pýše?

Skutečně nemohu zůstat – Zlato nenapřahujte se pro ten kabát

Oh bejby, venku je chladno

Jednoduše už musím jít – Ale drahá, venku je chladno

Odpověď je ne – Zlato, je tam zima

Toto přivítání bylo – Jsem šťastlivec, že jste se tu zastavila,

Velmi vřelé a pěkné – Podívejte se z okna na tu bouři

Má sestra mě bude podezřívat – Bože, Vaše rty vypadají rozkošně

Můj bratr již bude vyhlížet u dveří – Představte si vlny nad tropickým pobřežím

Má svobodná teta je velmi jízlivá – Bože, ty Vaše rty ..

Ale tak snad ještě jednu cigaretu – Nikdy venku ještě nebyla taková smršť

Musím jít domů – Má milá, vždyť tam zmrznete

Půjčil byste mi Váš kabát? – Venku je sněhu po kolena

Skutečně jste byl velmi pohostinný – Chvěji se, když se dotknete mé ruky

Ale nevidíte – Jak mi to jen můžete dělat?

Budeme si o tom muset promluvit zítra – Myslete můj celoživotní smutek, který tím způsobíte

Alespoň toho zůstane plno nevyjádřeno – Pokud nechytíte zápal plic a zemřete …

Já skutečně nemohu zůstat – Ale notak, přestaňte mi vzdorovat

Views: 151

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics/

Alexander Rybak – Baby It's Cold Outside A vyhledávání související s tímto tématem

#Alexander #Rybak #Baby #It039s #Cold

Alexander Rybak – Baby It's Cold Outside

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alexander Rybak – Baby It's Cold Outside

Log in to add text to your favorites

I really can’t stay – But baby it’s cold outside

I’ve got to go away – Baby it’s cold outside

This evening has been – Been hoping that you’d drop in

So very nice – I’ll hold your hands, they’re just like ice

My mother will start to worry – Beautiful, what’s your hurry

My father will be pacing the floor – Listen to the fireplace roar

So really I’d better scurry – Beautiful, please don’t worry

Well maybe just a half a drink more – Put some music on while I pour

The neighbors might think – Baby, it’s bad out there

Say, what’s in this drink – No cabs to be had out there

I wish I knew how – Your eyes are like starlight

To break the spell – I’ll take your hat, your hair looks swell

I ought to say no, no, no, sir – Mind if I move closer

At least I’m gonna say that I tried – What’s the sense in hurting my pride?

I really can’t stay – Baby don’t hold out

Oh baby, it’s cold outside

I simply must go – But baby, it’s cold outside

The answer is no – But baby, it’s cold out there

This welcome has been – I’m lucky that you dropped in

So nice and warm – Look out the window at that storm

My sister will be suspicious – Got, your lips look delicious

My brother will be there at the door – Waves upon a tropical shore

My maiden aunt’s mind is vicious – Gosh your lips are delicious

But maybe just a cigarette more – Never such a blizzard before

I’ve got to go home – Oh, baby, you’ll freeze out there

Say, lend me your coat – It’s up to your knees out there

You’ve really been grand – I thrill when you touch my hand

But don’t you see – How can you do this thing to me?

There’s bound to be talk tomorrow – Think of my life long sorrow

At least there will be plenty implied – If you caught pneumonia and died

I really can’t stay – Get over that hold out

Baby it’s cold outside

Baby it’s cold outside

Views: 151

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Vážně nemohu zůstat – Ale drahá, venku je zima,

Musím už jít – Má milá, je tam chladno

Tento večer byl – ano, doufal jsem, že se zastavíte

Velmi krásný – Budu držet Vaše ruce, jsou jako led

Moje matička se začne strachovat – Roztomilé, jak spěcháte

Můj otec už jistě bude nervózně popocházet po pokoji – Poslouchejte praskot dřeva v krbu

Takže bych skutečně měla spěchat – Krásko, prosím nestrachujte se.

No dobře, možná bych si ještě mohla dát půlku skleničky – Pusťte nějakou hudbu než Vám doliji.

Sousedé budou mít řeči – Drahá, vždyť venku je nepřejícně

Řekněte mi, co je v tom pití – Žádný taxík teď stejně nepojede

Přála bych si vědět – Vaše oči jsou jako hvězdný svit

Jak zlomit to kouzlo – Vezmu Vám klobouk, Vaše vlasy vypadají skvěle

Měla bych říct ne, ne, ne, pane – Co kdybych k Vám šel trochu blíž

Alespoň mohu říct že jsem se snažila – Jaký má smysl ubližovat mé pýše?

Skutečně nemohu zůstat – Zlato nenapřahujte se pro ten kabát

Oh bejby, venku je chladno

Jednoduše už musím jít – Ale drahá, venku je chladno

Odpověď je ne – Zlato, je tam zima

Toto přivítání bylo – Jsem šťastlivec, že jste se tu zastavila,

Velmi vřelé a pěkné – Podívejte se z okna na tu bouři

Má sestra mě bude podezřívat – Bože, Vaše rty vypadají rozkošně

Můj bratr již bude vyhlížet u dveří – Představte si vlny nad tropickým pobřežím

Má svobodná teta je velmi jízlivá – Bože, ty Vaše rty ..

Ale tak snad ještě jednu cigaretu – Nikdy venku ještě nebyla taková smršť

Musím jít domů – Má milá, vždyť tam zmrznete

Půjčil byste mi Váš kabát? – Venku je sněhu po kolena

Skutečně jste byl velmi pohostinný – Chvěji se, když se dotknete mé ruky

Ale nevidíte – Jak mi to jen můžete dělat?

Budeme si o tom muset promluvit zítra – Myslete můj celoživotní smutek, který tím způsobíte

Alespoň toho zůstane plno nevyjádřeno – Pokud nechytíte zápal plic a zemřete …

Já skutečně nemohu zůstat – Ale notak, přestaňte mi vzdorovat

Views: 151

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz45361(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment