Home » Akordy písní Alexander Rybak – Disney Girls | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alexander Rybak – Disney Girls | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alexander Rybak – Disney Girls | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Clearing skies and drying eyes,

now I see your smile.

Darkness goes and softness shows,

a changing style.

Just in time, words that rhyme,

well bless your soul.

Now I’ll feel your hands,

with kisses and a Tootsie Roll.

Reality is not for me,

and it makes me laugh.

Oh, fantasy world and Disney girls,

I’m coming back.

Patti Page and summer days,

on old Cape Cod.

Happy times, making wine,

in my garage.

Country shade and lemonade,

guess I’m slowing down.

It’s a turned back world,

with a local girl,

in a smaller town.

Open cars and clearest stars,

that’s what I’ve lacked.

But fantasy world and Disney girls,

I’m coming back.

Love.

Hi Cindy, hello dad,

good morning mom.

Love, get up guess what.

I’m in love with a girl I found,

She’s really swell.

Cause she likes

Church, bingo chances, old time dances.

All my life I spend the night,

with dreams of you.

And the warmth I missed,

and for the things I wished,

they’re all coming true.

I’ve got my love to give

and a place to live,

guess I’m gonna stay.

It’d be a peaceful life,

with a forever wife,

and a kid someday.

Well, it’s early nights,

and pillow fights,

and your soft laugh.

Oh, fantasy world and Disney girls,

I’m coming back.

Views: 79

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Čistá nebesa a schnoucí oči,

teď vidím tvůj úsměv.

temnota přichází a měkkost se ukazuje,

mění styl.

Právě v čas, slova v rýmech,

požehnávají tvé duši.

Teď ucítím tvoje ruce,

s polibky a Tootsie Roll.

Reality není pro mě,

a to mě nutí se smát.

Ou, svět fantazie a Disney holky,

Vracím se zpět.

Patti Page a letní dny,

na starém Cape Cod.

Šťastný čas, vyrábí víno,

v mé garáži.

Země stínu a limonády,

hádám že zpomaluji,

je to svět točící se pozpátku

s místní dívkou,

v menším městě.

Otevřená auta a nejasnější hvězdy,

to je to co jsem postrádal.

Ale svět fantazie a Disney holky,

Vracím se zpět.

Láska.

Čau Cindy, ahoj tati,

dobrý den mami.

Láska, vzít zpátky to co hádám.

Jsem zamilovaný do dívky kterou jsem našel,

Je fakt prima.

Protože se ji líbí

Kostel, bingo, staré tance.

Celý můj život jsem strávil v noci,

se sněním o tobě.

A chybělo mi teplo,

a všechno co jsem si přál,

se stalo pravdou.

Mám dát svou lásku

a místo k životu,

hádám, že asi zůstanu.

Mohl by to být pokojný život,

navěky se ženou,

a dítětem jednou.

Fajn, je brzy v noci,

s polštářové bitky,

a tvůj měkký smích.

Ou, svět fantazie a Disney holky,

Vracím se zpět.

Views: 79

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz57407(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní Chcel sa komár žeňiťi | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

Alexander Rybak – Disney Girls A vyhledávání související s tímto tématem

#Alexander #Rybak #Disney #Girls

Alexander Rybak – Disney Girls

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alexander Rybak – Disney Girls

Log in to add text to your favorites

Clearing skies and drying eyes,

now I see your smile.

Darkness goes and softness shows,

a changing style.

Just in time, words that rhyme,

well bless your soul.

Now I’ll feel your hands,

with kisses and a Tootsie Roll.

Reality is not for me,

and it makes me laugh.

Oh, fantasy world and Disney girls,

I’m coming back.

Patti Page and summer days,

on old Cape Cod.

Happy times, making wine,

in my garage.

Country shade and lemonade,

guess I’m slowing down.

It’s a turned back world,

with a local girl,

in a smaller town.

Open cars and clearest stars,

that’s what I’ve lacked.

But fantasy world and Disney girls,

I’m coming back.

Love.

Hi Cindy, hello dad,

good morning mom.

Love, get up guess what.

I’m in love with a girl I found,

She’s really swell.

Cause she likes

Church, bingo chances, old time dances.

All my life I spend the night,

with dreams of you.

And the warmth I missed,

and for the things I wished,

they’re all coming true.

I’ve got my love to give

and a place to live,

guess I’m gonna stay.

It’d be a peaceful life,

with a forever wife,

and a kid someday.

Well, it’s early nights,

and pillow fights,

and your soft laugh.

Oh, fantasy world and Disney girls,

I’m coming back.

Views: 79

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Čistá nebesa a schnoucí oči,

teď vidím tvůj úsměv.

temnota přichází a měkkost se ukazuje,

mění styl.

Právě v čas, slova v rýmech,

požehnávají tvé duši.

Teď ucítím tvoje ruce,

s polibky a Tootsie Roll.

Reality není pro mě,

a to mě nutí se smát.

Ou, svět fantazie a Disney holky,

Vracím se zpět.

Patti Page a letní dny,

na starém Cape Cod.

Šťastný čas, vyrábí víno,

v mé garáži.

Země stínu a limonády,

hádám že zpomaluji,

je to svět točící se pozpátku

s místní dívkou,

v menším městě.

Otevřená auta a nejasnější hvězdy,

to je to co jsem postrádal.

Ale svět fantazie a Disney holky,

Vracím se zpět.

Láska.

Čau Cindy, ahoj tati,

dobrý den mami.

Láska, vzít zpátky to co hádám.

Jsem zamilovaný do dívky kterou jsem našel,

Je fakt prima.

Protože se ji líbí

Kostel, bingo, staré tance.

Celý můj život jsem strávil v noci,

se sněním o tobě.

A chybělo mi teplo,

a všechno co jsem si přál,

se stalo pravdou.

Mám dát svou lásku

a místo k životu,

hádám, že asi zůstanu.

Mohl by to být pokojný život,

navěky se ženou,

a dítětem jednou.

Fajn, je brzy v noci,

s polštářové bitky,

a tvůj měkký smích.

Ou, svět fantazie a Disney holky,

Vracím se zpět.

Views: 79

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz57407(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment