Skip to content
Home » Akordy písní Alexander Rybak – I Came To Love You | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alexander Rybak – I Came To Love You | Web poskytuje nejnovější texty písní

Alexander Rybak – I Came To Love You | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

When you’re away

I try to focus on things

I need to do

but my hands are shakin’,

cause I’m just mad about you.

When by myself

I think of all that may

or may not be true.

And I’m scared of falling

falling hard without you.

But then I see your smile.

And suddenly I feel stronger,

I feel proud.

that’s when I man up.

And girl, there’s a thing I gotta say out loud.

You got my heart.

Baby, I know this time it’s true

So I came to love you.

And that’s what I’m gonna do.

And I just hope,

deep in your heart

you feel it too.

Cause I came to love you,

and that’s what I’m gonna do.

When we’re apart

I walk around all day with your name in my heart

And I can’t stop dreamin’

the sweetest dreams about you.

I lay awake when you’re not in my bed.

Because I can’t get you out of my head

And I feel so foolish.

The biggest fool without you.

But then I see your smile

and all the sudden I’m happy, strong and proud.

That’s when I man up.

Girl, do you mind if I say this out loud.

You got my heart.

Baby, I know this time it’s true

So I came to love you.

And that’s what I’m gonna do.

And I just hope,

deep in your heart

you feel it too.

Cause I came to love you,

and that’s what I’m gonna do.

Views: 60

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz82610 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Když jsi pryč

Snažím se soustředit na věci

Které potřebuji udělat

Ale mé ruce se střesou,

protože jsem do tebe blázen.

Když jsem sám

Přemýšlím o tom všem co může

nebo nemůže být pravda.

A jsem vyděšený z pádu

z tvrdého pádu bez tebe.

Ale pak vidím tvůj úsměv.

A najednou se cítím silnější,

cítím se hrdý.

Tak, když jsem vzmužil.

A holka, je tu věc kterou musím říct na hlas.

Máš mé srdce.

Zlato, vím že tentokrát je to pravda

Tak jsem přišel, abych tě miloval.

A to je to co budu dělat.

A já jen doufám,

v hloubi mého srdce

že to cítíš stejně.

Protože jsem přišel, abych tě miloval,

a to je to co budu dělat.

Když jsme od sebe

chodím celý den dokola s tvým jménem ve svém srdci

A nemůžu přestat snít

ty sladké sny o tobě.

Ležím vzhůru, když nejsi v mé posteli.

Protože tě nemůžu dostat z hlavy

A cítím se tak hloupě.

Největší blázen bez tebe.

Ale pak vidím tvůj úsměv

a najednou jsem šťastný, silný a hrdý.

Tak, když jsem vzmužil.

Holka, nevadí když to říkám nahlas.

Máš mé srdce.

Zlato, vím že tentokrát je to pravda

Tak jsem přišel, abych tě miloval.

A to je to co budu dělat.

A já jen doufám,

v hloubi mého srdce

že to cítíš stejně.

Protože jsem přišel, abych tě miloval,

a to je to co budu dělat.

Views: 60

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz49643(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Viz zde

Alexander Rybak – I Came To Love You A vyhledávání související s tímto tématem

#Alexander #Rybak #Love

Alexander Rybak – I Came To Love You

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alexander Rybak – I Came To Love You

Log in to add text to your favorites

When you’re away

I try to focus on things

I need to do

but my hands are shakin’,

cause I’m just mad about you.

When by myself

I think of all that may

or may not be true.

And I’m scared of falling

falling hard without you.

But then I see your smile.

And suddenly I feel stronger,

I feel proud.

that’s when I man up.

And girl, there’s a thing I gotta say out loud.

You got my heart.

Baby, I know this time it’s true

So I came to love you.

And that’s what I’m gonna do.

And I just hope,

deep in your heart

you feel it too.

Cause I came to love you,

and that’s what I’m gonna do.

When we’re apart

I walk around all day with your name in my heart

And I can’t stop dreamin’

the sweetest dreams about you.

I lay awake when you’re not in my bed.

Because I can’t get you out of my head

And I feel so foolish.

The biggest fool without you.

But then I see your smile

and all the sudden I’m happy, strong and proud.

That’s when I man up.

Girl, do you mind if I say this out loud.

You got my heart.

Baby, I know this time it’s true

So I came to love you.

And that’s what I’m gonna do.

And I just hope,

deep in your heart

you feel it too.

Cause I came to love you,

and that’s what I’m gonna do.

Views: 60

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz82610 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Když jsi pryč

Snažím se soustředit na věci

Které potřebuji udělat

Ale mé ruce se střesou,

protože jsem do tebe blázen.

Když jsem sám

Přemýšlím o tom všem co může

nebo nemůže být pravda.

A jsem vyděšený z pádu

z tvrdého pádu bez tebe.

Ale pak vidím tvůj úsměv.

A najednou se cítím silnější,

cítím se hrdý.

Tak, když jsem vzmužil.

A holka, je tu věc kterou musím říct na hlas.

Máš mé srdce.

Zlato, vím že tentokrát je to pravda

Tak jsem přišel, abych tě miloval.

A to je to co budu dělat.

A já jen doufám,

v hloubi mého srdce

že to cítíš stejně.

Protože jsem přišel, abych tě miloval,

a to je to co budu dělat.

Když jsme od sebe

chodím celý den dokola s tvým jménem ve svém srdci

A nemůžu přestat snít

ty sladké sny o tobě.

Ležím vzhůru, když nejsi v mé posteli.

Protože tě nemůžu dostat z hlavy

A cítím se tak hloupě.

Největší blázen bez tebe.

Ale pak vidím tvůj úsměv

a najednou jsem šťastný, silný a hrdý.

Tak, když jsem vzmužil.

Holka, nevadí když to říkám nahlas.

Máš mé srdce.

Zlato, vím že tentokrát je to pravda

Tak jsem přišel, abych tě miloval.

A to je to co budu dělat.

A já jen doufám,

v hloubi mého srdce

že to cítíš stejně.

Protože jsem přišel, abych tě miloval,

a to je to co budu dělat.

Views: 60

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz49643(Currently displayed)
Add text here

151 thoughts on “Akordy písní Alexander Rybak – I Came To Love You | Web poskytuje nejnovější texty písní”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *