Home » Akordy písní Alexander Rybak – Leave Me Alone | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alexander Rybak – Leave Me Alone | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alexander Rybak – Leave Me Alone | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

It started with a call I stupidly answered

You said you got my number from one of the dancers

You waited right outside, you had something of mine

But then I saw your eyes, your crazy eyes

Now you got me into something very sick and twisted

An evil kind of game I didn´t know existed

You travel overseas to terrorize me

And I don´t understand

Why can´t you let me be?

Believe me when I say, you stupid fool

You´re scaring me to death, that´s not cool

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

I beg of you to stop and think this through

It´s time you started playing with someone new

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

You´re scaring mom and dad, scaring off my girlfriend

You´re waiting by my door early in the morning

I´ve told you many times: Don´t follow me at night

You´re poisoning my life!

Just tell me why?

Believe me when I say, you stupid fool

You´re scaring me to death, that´s not cool

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

I beg of you to stop and think this through

It´s time you started playing with someone new

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

Believe me when I say, you stupid fool

You´re scaring me to death, that´s not cool

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

I beg of you to stop and think this through

It´s time you started playing with someone new

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

Views: 76

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Začalo to telefonátem, na který jsem hloupě odpověděl

Řekla jsi, že máš mé číslo od jednoho z tanečníků

Čekala jsi přímo venku, měla jsi něco mého

Ale pak jsem uviděl tvé oči, tvé bláznivé oči

Teď jsi mě dostala do něčeho velmi špatného a zvráceného

Ďábelský druh hry, o kterém jsem ani nevěděl, že existuje

Cestuješ přes zámoří, abys mě terorizovala

A já nechápu

Proč mě nemůžeš nechat být?

Věř mi, když řeknu, ty hloupý blázne

Děsíš mě k smrti, což není v pohodě

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Žádám tě, abys přestala a popřemýšlela o tom

Nastal čas, aby sis začala hrát s někým novým

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Děsíš mámu a tátu, plašíš mou přítelkyni

Čekáš u mých dveří časně z rána

Několikrát jsem ti řekl: Přestaň mě v noci sledovat

Otravuješ můj život!

Jen mi řekni, proč?

Věř mi, když řeknu, ty hloupý blázne

Děsíš mě k smrti, což není v pohodě

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Žádám tě, abys přestala a popřemýšlela o tom

Nastal čas, aby sis začala hrát s někým novým

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Věř mi, když řeknu, ty hloupý blázne

Děsíš mě k smrti, což není v pohodě

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Žádám tě, abys přestala a popřemýšlela o tom

Nastal čas, aby sis začala hrát s někým novým

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Views: 76

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: Viz zde

Alexander Rybak – Leave Me Alone A vyhledávání související s tímto tématem

#Alexander #Rybak #Leave

Alexander Rybak – Leave Me Alone

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alexander Rybak – Leave Me Alone

Log in to add text to your favorites

It started with a call I stupidly answered

You said you got my number from one of the dancers

You waited right outside, you had something of mine

But then I saw your eyes, your crazy eyes

Now you got me into something very sick and twisted

An evil kind of game I didn´t know existed

You travel overseas to terrorize me

And I don´t understand

Why can´t you let me be?

Believe me when I say, you stupid fool

You´re scaring me to death, that´s not cool

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

I beg of you to stop and think this through

It´s time you started playing with someone new

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

You´re scaring mom and dad, scaring off my girlfriend

You´re waiting by my door early in the morning

I´ve told you many times: Don´t follow me at night

You´re poisoning my life!

Just tell me why?

Believe me when I say, you stupid fool

You´re scaring me to death, that´s not cool

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

I beg of you to stop and think this through

It´s time you started playing with someone new

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

Believe me when I say, you stupid fool

You´re scaring me to death, that´s not cool

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

I beg of you to stop and think this through

It´s time you started playing with someone new

Why won´t you leave me alone?

Just leave me alone!

You´re crazy, leave me alone!

Views: 76

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Začalo to telefonátem, na který jsem hloupě odpověděl

Řekla jsi, že máš mé číslo od jednoho z tanečníků

Čekala jsi přímo venku, měla jsi něco mého

Ale pak jsem uviděl tvé oči, tvé bláznivé oči

Teď jsi mě dostala do něčeho velmi špatného a zvráceného

Ďábelský druh hry, o kterém jsem ani nevěděl, že existuje

Cestuješ přes zámoří, abys mě terorizovala

A já nechápu

Proč mě nemůžeš nechat být?

Věř mi, když řeknu, ty hloupý blázne

Děsíš mě k smrti, což není v pohodě

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Žádám tě, abys přestala a popřemýšlela o tom

Nastal čas, aby sis začala hrát s někým novým

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Děsíš mámu a tátu, plašíš mou přítelkyni

Čekáš u mých dveří časně z rána

Několikrát jsem ti řekl: Přestaň mě v noci sledovat

Otravuješ můj život!

Jen mi řekni, proč?

Věř mi, když řeknu, ty hloupý blázne

Děsíš mě k smrti, což není v pohodě

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Žádám tě, abys přestala a popřemýšlela o tom

Nastal čas, aby sis začala hrát s někým novým

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Věř mi, když řeknu, ty hloupý blázne

Děsíš mě k smrti, což není v pohodě

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Žádám tě, abys přestala a popřemýšlela o tom

Nastal čas, aby sis začala hrát s někým novým

Proč mě nenecháš na pokoji?

Prostě mě nech na pokoji!

Jsi šílená, nech mě na pokoji!

Views: 76

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz34263(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment