Home » Akordy písní Alexander Rybak – Let It Snow | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alexander Rybak – Let It Snow | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alexander Rybak – Let It Snow | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

The weather outside is frightful

But the fire is so delightful

And since we’ve no place to go

Let it snow! Let it snow! Let it snow!

It doesn’t show signs of stopping

And I’ve bought some corn for popping

The lights are turned way down low

Let it snow! Let it snow!

When we finally kiss goodnight

How I’ll hate going out in the storm

But if you’ll really hold me tight

All the way home I’ll be warm

The fire is slowly dying

And, my dear, we’re still goodbying

But as long as you love me so

Let It Snow! Let It Snow!

When we finally kiss goodnight

How I’ll hate going out in the storm

But if you’ll really hold me tight

All the way home I’ll be warm

The fire is slowly dying

And, my dear, we’re still goodbying

But as long as you love me so

Let it snow! Let it snow! Let it snow!

Views: 83

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Počasí venku je strašné

Ale oheň je tak nádherný

A od té doby co nemáme kam jít

Padá sníh! Padá sníh! Padá sníh!

Nevypadá to že by mělo přestat

A já jsem koupil nějaký popcorn

Světla pomalu zhasínají

Padá sníh! Padá sníh!

Když se konečně políbíme na dobrou noc

Jak nesnáším chození v bouři

Ale jestli mě chytneš skutečně pevně

Celou cestu domů budu v teple

Oheň pomalu uhasíná

A, moje drahá, my se stále loučíme

Tak dlouho dokud mě budeš milovat

Padá sníh! Padá sníh!

Když se konečně políbíme na dobrou noc

Jak nesnáším chození v bouři

Ale jestli mě chytneš skutečně pevně

Celou cestu domů budu v teple

Oheň pomalu uhasíná

A, moje drahá, my se stále loučíme

Tak dlouho dokud mě budeš milovat

Padá sníh! Padá sníh!

Views: 83

Please log in to rate text
All translations for this song:

Více informací naleznete zde: https://czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alexander Rybak – Let It Snow A vyhledávání související s tímto tématem

#Alexander #Rybak #Snow

Alexander Rybak – Let It Snow

Czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alexander Rybak – Let It Snow

Log in to add text to your favorites

The weather outside is frightful

But the fire is so delightful

And since we’ve no place to go

Let it snow! Let it snow! Let it snow!

It doesn’t show signs of stopping

And I’ve bought some corn for popping

The lights are turned way down low

Let it snow! Let it snow!

When we finally kiss goodnight

How I’ll hate going out in the storm

But if you’ll really hold me tight

All the way home I’ll be warm

The fire is slowly dying

And, my dear, we’re still goodbying

But as long as you love me so

Let It Snow! Let It Snow!

When we finally kiss goodnight

How I’ll hate going out in the storm

But if you’ll really hold me tight

All the way home I’ll be warm

The fire is slowly dying

And, my dear, we’re still goodbying

But as long as you love me so

Let it snow! Let it snow! Let it snow!

Views: 83

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Počasí venku je strašné

Ale oheň je tak nádherný

A od té doby co nemáme kam jít

Padá sníh! Padá sníh! Padá sníh!

Nevypadá to že by mělo přestat

A já jsem koupil nějaký popcorn

Světla pomalu zhasínají

Padá sníh! Padá sníh!

Když se konečně políbíme na dobrou noc

Jak nesnáším chození v bouři

Ale jestli mě chytneš skutečně pevně

Celou cestu domů budu v teple

Oheň pomalu uhasíná

A, moje drahá, my se stále loučíme

Tak dlouho dokud mě budeš milovat

Padá sníh! Padá sníh!

Když se konečně políbíme na dobrou noc

Jak nesnáším chození v bouři

Ale jestli mě chytneš skutečně pevně

Celou cestu domů budu v teple

Oheň pomalu uhasíná

A, moje drahá, my se stále loučíme

Tak dlouho dokud mě budeš milovat

Padá sníh! Padá sníh!

Views: 83

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz97848(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment