Home » Akordy písní Alexander Rybak – Mom | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alexander Rybak – Mom | Web poskytuje nejnovější texty písní

by Jolie azea

Alexander Rybak – Mom | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

Mom, here I am again

wounded and alone.

I know it hurts to see your son like this.

God knows I’ve been strong,

but that doesn’t work for long.

All I ever needed was my mom.

Tell me I’ll be fine.

Only you would know.

Tell me there’s a purpose for my tears.

Hold me in your arms

where troubles disappear.

Say you’ll always be right here.

And mom, how I miss those days

when life was just a game

and you would let me win each single time.

Now my luck has changed,

I don’t wanna play.

I just want you by my side.

Because I know

there has always been a lady in my life,

so strong.

I will never find another

who would care like you,

who would love like you.

And I feel so scared

every time I mess up everything.

But you’re still there.

And there’s one thing that I never will forget:

No matter what will come,

I’ll always have you mom.

Views: 71

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:

Log in to add translation to your favorites

Mami, jsem tady zpět,

zraněný a sám.

Vím, že to bolí, vidět svého syna takto.

Bůh ví, že jsem silný,

ale to nefunguje dlouhodobě.

Všechno, co jsem potřeboval, byla má máma.

Řekni mi, že budu v pořádku.

Pouze ty bys to věděla.

Řekni mi, že mé slzy mají smysl.

Drž mne ve svém náručí,

kde zmizí potíže.

Řekni, že budeš vždy tady.

A mami, jak mi chybí ty dny,

kdy život byl jen hra,

a ty bys mne nechala vyhrát pokaždé.

Nyní se mé štěstí změnilo.

Nechci hrát.

Chci Tě jen po mém boku.

Protože vím,

vždy v mém životě byla paní,

tak silná.

Nikdy nenajdu další,

kdo, by byl jako ty,

kdo, by byl rád jako ty.

A já se cítím vyděšený,

pokaždé, když všechno zkazím.

Ale pořád jsi tam.

A na jednu věc, já nikdy nezapomenu:

Bez ohledu na to, co přijde,

vždycky budu mít mámu.

Views: 66

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz87502(Currently displayed)
Add text here

See also  Akordy písní A na hure dišč pada | Web poskytuje nejnovější texty písní

Více informací naleznete zde: Další skvělé informace zde

Alexander Rybak – Mom A vyhledávání související s tímto tématem

#Alexander #Rybak #Mom

Alexander Rybak – Mom

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alexander Rybak – Mom

Log in to add text to your favorites

Mom, here I am again

wounded and alone.

I know it hurts to see your son like this.

God knows I’ve been strong,

but that doesn’t work for long.

All I ever needed was my mom.

Tell me I’ll be fine.

Only you would know.

Tell me there’s a purpose for my tears.

Hold me in your arms

where troubles disappear.

Say you’ll always be right here.

And mom, how I miss those days

when life was just a game

and you would let me win each single time.

Now my luck has changed,

I don’t wanna play.

I just want you by my side.

Because I know

there has always been a lady in my life,

so strong.

I will never find another

who would care like you,

who would love like you.

And I feel so scared

every time I mess up everything.

But you’re still there.

And there’s one thing that I never will forget:

See also  Akordy písní Ket sme prišli na vešele | Web poskytuje nejnovější texty písní

No matter what will come,

I’ll always have you mom.

Views: 71

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz6085 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Mami, jsem tady zpět,

zraněný a sám.

Vím, že to bolí, vidět svého syna takto.

Bůh ví, že jsem silný,

ale to nefunguje dlouhodobě.

Všechno, co jsem potřeboval, byla má máma.

Řekni mi, že budu v pořádku.

Pouze ty bys to věděla.

Řekni mi, že mé slzy mají smysl.

Drž mne ve svém náručí,

kde zmizí potíže.

Řekni, že budeš vždy tady.

A mami, jak mi chybí ty dny,

kdy život byl jen hra,

a ty bys mne nechala vyhrát pokaždé.

Nyní se mé štěstí změnilo.

Nechci hrát.

Chci Tě jen po mém boku.

Protože vím,

vždy v mém životě byla paní,

tak silná.

Nikdy nenajdu další,

kdo, by byl jako ty,

kdo, by byl rád jako ty.

A já se cítím vyděšený,

pokaždé, když všechno zkazím.

Ale pořád jsi tam.

A na jednu věc, já nikdy nezapomenu:

Bez ohledu na to, co přijde,

vždycky budu mít mámu.

Views: 66

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz87502(Currently displayed)
Add text here

You may also like

Leave a Comment