Skip to content
Home » Akordy písní Alexander Rybak – Roll With The Wind | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Alexander Rybak – Roll With The Wind | Web poskytuje nejnovější texty písní

Alexander Rybak – Roll With The Wind | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

I won’t blame to hurting on you

You left in a sweetest way

I won’t say that it’s you

Making me feel this way

It’s the heart and a soul

And a body and a brain

Driving me insane

And a wind and a land

And a fire and a rain

Old stay a same

Ai ai ai

Wanna roll with the wind

Bringing distance

To everything

Ai ai ai Ooh!

Ai ai ai

Wanna sit by the fire

And glance

At the pouring rain

Ai ai ai Ai ai ai

I won’t blame “it’s all ‘cos of you”

I guess that I played a part

It’s just that I never knew

I fall for you from the start

There’s a hole in my heart

And a picture in a frame

Driving me insane

There’s a wind and a land

And a fire and a rain

Old stay the same

Ai ai ai

Wanna roll with the wind

Bringing distance

To everything

Ai ai ai Ooh!

Ai ai ai

Wanna sit by he fire

And glance

At the pouring rain

Ai ai ai Ai ai ai

I would never blame you

For the hearteache

I would never blame you

For the tears

I blame my Stubborn heart

Soul and body

Every single thing

Around me stays

The same

No matter what….

Ai ai ai

Wanna roll with the wind

Bringing distance

To everything

Ai ai ai Ooh!

Ai ai ai

Wanna sit by he fire

And glance

At the pouring rain

Ai ai ai Ai ai ai

Ai ai ai

Wanna roll with the wind

Bringing distance

To everything

Ai ai ai Ooh!

Ai ai ai

Wanna sit by he fire

And glance

At the pouring rain

Ai ai ai Ai ai ai

Views: 32

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz49741 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Nebudu tě vinit ze své bolesti

Odešla jsi nejsladší cestou

Nebudu říkat, že jsi to ty

Že se cítím takhle

Je to srdce a duše

A tělo a mozek

a já šílím!

A vítr a zem

A oheň a déšť

Staré zůstává.

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít vát s větrem,

přináší odstup

od všeho.

Á-ji-já-ji-jáj, ó-óh!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít sedět u ohně

a pohlédnout

do hustého deště.

Á-ji-já-ji-jáj! Á-ji-já-ji-jáj!

Nebudu říkat, že za všechno můžeš ty,

Hádám že jsem v tom hrál roli

Je to jen to, co jsem nikdy nepoznal

Zamiloval jsem se do tebe od začátku

Mám díru v srdci

A fotku v rámečku.

Šílím z toho!

Vidím vítr a zem

A oheň a déšť.

Staré zůstává.

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít vát s větrem,

přináší odstup

od všeho.

Á-ji-já-ji-jáj, ó-óh!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít sedět u ohně

a pohlédnout

do hustého deště.

Á-ji-já-ji-jáj! Á-ji-já-ji-jáj!

Nikdy tě neobviním

Za bolest srdce

Nebudu tě nikdy obviňovat

za slzy

Viním své tvrdohlavé srdce

Duši a tělo

Každičká věc

kolem mě zůstává

stejná

Bez ohledu na cokoliv….

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít vát s větrem,

přináší odstup

od všeho.

Á-ji-já-ji-jáj, ó-óh!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít sedět u ohně

a pohlédnout

do hustého deště.

Á-ji-já-ji-jáj! Á-ji-já-ji-jáj!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít vát s větrem,

přináší odstup

od všeho.

Á-ji-já-ji-jáj, ó-óh!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít sedět u ohně

a pohlédnout

do hustého deště.

Á-ji-já-ji-jáj! Á-ji-já-ji-jáj!

Views: 32

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz9666(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Czechia.xemloibaihat.com/lyrics

Alexander Rybak – Roll With The Wind A vyhledávání související s tímto tématem

#Alexander #Rybak #Roll #Wind

Alexander Rybak – Roll With The Wind

https://czechia.xemloibaihat.com/, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Alexander Rybak – Roll With The Wind

Log in to add text to your favorites

I won’t blame to hurting on you

You left in a sweetest way

I won’t say that it’s you

Making me feel this way

It’s the heart and a soul

And a body and a brain

Driving me insane

And a wind and a land

And a fire and a rain

Old stay a same

Ai ai ai

Wanna roll with the wind

Bringing distance

To everything

Ai ai ai Ooh!

Ai ai ai

Wanna sit by the fire

And glance

At the pouring rain

Ai ai ai Ai ai ai

I won’t blame “it’s all ‘cos of you”

I guess that I played a part

It’s just that I never knew

I fall for you from the start

There’s a hole in my heart

And a picture in a frame

Driving me insane

There’s a wind and a land

And a fire and a rain

Old stay the same

Ai ai ai

Wanna roll with the wind

Bringing distance

To everything

Ai ai ai Ooh!

Ai ai ai

Wanna sit by he fire

And glance

At the pouring rain

Ai ai ai Ai ai ai

I would never blame you

For the hearteache

I would never blame you

For the tears

I blame my Stubborn heart

Soul and body

Every single thing

Around me stays

The same

No matter what….

Ai ai ai

Wanna roll with the wind

Bringing distance

To everything

Ai ai ai Ooh!

Ai ai ai

Wanna sit by he fire

And glance

At the pouring rain

Ai ai ai Ai ai ai

Ai ai ai

Wanna roll with the wind

Bringing distance

To everything

Ai ai ai Ooh!

Ai ai ai

Wanna sit by he fire

And glance

At the pouring rain

Ai ai ai Ai ai ai

Views: 32

Please log in to rate lyrics
All original lyrics of this song:
scz49741 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

Nebudu tě vinit ze své bolesti

Odešla jsi nejsladší cestou

Nebudu říkat, že jsi to ty

Že se cítím takhle

Je to srdce a duše

A tělo a mozek

a já šílím!

A vítr a zem

A oheň a déšť

Staré zůstává.

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít vát s větrem,

přináší odstup

od všeho.

Á-ji-já-ji-jáj, ó-óh!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít sedět u ohně

a pohlédnout

do hustého deště.

Á-ji-já-ji-jáj! Á-ji-já-ji-jáj!

Nebudu říkat, že za všechno můžeš ty,

Hádám že jsem v tom hrál roli

Je to jen to, co jsem nikdy nepoznal

Zamiloval jsem se do tebe od začátku

Mám díru v srdci

A fotku v rámečku.

Šílím z toho!

Vidím vítr a zem

A oheň a déšť.

Staré zůstává.

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít vát s větrem,

přináší odstup

od všeho.

Á-ji-já-ji-jáj, ó-óh!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít sedět u ohně

a pohlédnout

do hustého deště.

Á-ji-já-ji-jáj! Á-ji-já-ji-jáj!

Nikdy tě neobviním

Za bolest srdce

Nebudu tě nikdy obviňovat

za slzy

Viním své tvrdohlavé srdce

Duši a tělo

Každičká věc

kolem mě zůstává

stejná

Bez ohledu na cokoliv….

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít vát s větrem,

přináší odstup

od všeho.

Á-ji-já-ji-jáj, ó-óh!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít sedět u ohně

a pohlédnout

do hustého deště.

Á-ji-já-ji-jáj! Á-ji-já-ji-jáj!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít vát s větrem,

přináší odstup

od všeho.

Á-ji-já-ji-jáj, ó-óh!

Á-ji-já-ji-jáj!

Chtít sedět u ohně

a pohlédnout

do hustého deště.

Á-ji-já-ji-jáj! Á-ji-já-ji-jáj!

Views: 32

Please log in to rate text
All translations for this song:
scz9666(Currently displayed)
Add text here

Leave a Reply

Your email address will not be published.