Skip to content
Home » Akordy písní Hollywood Undead – We Are | Web poskytuje nejnovější texty písní

Akordy písní Hollywood Undead – We Are | Web poskytuje nejnovější texty písní

Hollywood Undead – We Are | Zde naleznete texty nově publikovaných písní

Log in to add text to your favorites

(Danny)

We are, we are, we are made from broken parts.

We are, we are, we are broken from the start.

And our hearts, our hearts, they were beating in the dark

‘Cause we are, we are, we are built from broken parts.

(Johnny 3 Tears)

If you can lose it all then welcome to Broadway.

Silicone dreams and your name on the marque.

And I can hold it up, but I hold it up hardly.

It’s hotter here in hell but it’s getting real dark, see.

So all you sick and the bitterness of the lonely.

To all you overdosed and you miles of coke fiends.

And every step, another step you’re walking on my dreams.

Every breath, another breath, you’re breathing when I breathe.

I watch them all come, gotta watch the rest go.

I’m married to the devil, in the city of angels.

So come all you wicked, to the world of the empty.

I know I need it all, so baby don’t tempt me.

I’m knockin’ on your door, nope, nobody sent me.

Just checkin’ all you bitches, like I’m checkin’ this check sheet.

So put your hats on, Lohner don’t get soft.

You can see God when I take my mask off.

(Danny)

We are, we are, we are made from broken parts.

We are, we are, we are broken from the start.

And our hearts, our hearts, they were beating in the dark

‘Cause we are, we are, we are built from broken parts.

(J-Dog)

The fame’s your best friend, you love it, no questions.

Beating down the door is the face of rejection.

And once again it’s a tragedy anthem.

We never wanted more, we never needed your blessing.

But who could give a fuck about a kid with a dream.

‘Cause stories aren’t told about the ones unseen.

With the gleam in his eye, his middle finger to the sky.

Crooked smile on his face, he doesn’t think he can die.

So grab a pick and an axe, ’cause we try, we cry.

Into the bottle of Jack we die, inside.

So when you look in his eyes, whatch you see now.

Murder the monster you’ve made, and watch him bleed out.

We’re in a life, where it’s kill or lose.

Just fly,lie motherfucker, ’til you hear the truth.

From under the street, through the gutters of youth.

Just cry, motherfucker, yeah, I’m talking to you.

(Danny)

We are, we are, we are made from broken parts.

We are, we are, we are broken from the start.

And our hearts, our hearts, they were beating in the dark

‘Cause we are, we are, we are built from broken parts.

(Danny)

(No one, no one can take away what’s ours!)

(J-Dog)

From the city of angels!

An empty vessel of devils!

Is there no one to save us?

Through my eyes, see the world that you gave us!

(Danny)

(No one, no one can take away what’s ours!)

(J-Dog)

From the city of angels!

An empty vessel of devils!

Is there no one to save us?

Through my eyes, see the world that you gave us!

(Danny)

We are, we are, we are made from broken parts.

We are, we are, we are broken from the start.

And our hearts, our hearts, they were beating in the dark

‘Cause we are, we are, we are built from broken parts

(J-Dog) (Danny)

From the city of angels! (We are, we are!)

And every vessel of devils!

Is there no way to save us? (We are, we are!)

Through my eyes, see the world that you gave us!

From the city of angels!

(And our hearts, our hearts!)

And every vessel of devils!

Is there no way to save us?

(‘Cause we are, we are!)

Through my eyes, see the world that you gave us!

Views: 1176

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz93063 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

(Danny)

My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí

My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku

A naše srdce, naše srdce, bila v temnotě

Protože my jsme, my jsme, my jsme vybudováni ze zničených částí

(Johnny 3 Tears)

Pokud můžeš všechno ztratit, tak vítej na Broadwayi

Umělé sny a tvé jméno na značce

A můžu to udržet, ale držím to ztěžka

Je tu tepleji než v pekle, ale už se opravdu stmívá, koukej

Všichni jste nemocní a zahořklí z osamění

Všem vám předávkovaným a bláznům do koksu.

A s každým krokem, dalším krokem, šlapete po mých snech

Každý nádech, další nádech, dýcháte, když já dýchám

Viděl jsem všechny přijít, chci vidět všechny odcházet

Jsme ženatej s ďáblem, ve městě andělů

Tak přijďte všichni vy hřísní, do světa prázdnoty

Vím, že to potřebuju všechno, tak mě, zlato, nelákej

Klepu na tvé dveře, ne, nikdo mě neposlal

Prostě vás všechny kontroluju vy děvky, jako kontroluju tenhle šekový list

Tak nasaďte čepice, Lohner nezměkne

Můžeš vidět Boha, když si sundám masku

(Danny)

My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí

My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku

A naše srdce, naše srdce, bily v temnotě

Protože my jsme, my jsme, my jsme vybudováni ze zničených částí

(J-Dog)

Sláva je tvůj nejlepší přítel, miluješ jí, bez otázek

Zničit dveře je výrazem odmítnutí

A ještě jednou je tu tragická hymna

Nikdy jsme nechtěli víc, nikdy jsme nepotřebovali tvé požehnání

Ale kdo, kurva, mohl něco vědět o dítěti se snem

Protože příběhy nejsou řečeny o nespatřených

Se třpytem v očích, jeho prostředníček vztyčený k nebi

Úsměv grázla na obličeji, nemyslí si, že může umřít

Tak popadněte krumpáč a sekyru, protože my se snažíme a pláčeme

V láhvi Jacka umíráme, tam uvnitř

Tak když se mu podíváš do očí, co vidíš?

Zavraždi monstrum, které jsi stvořil a sleduj ho vykrvácet

Jsme v životě, kde je to “zabij nebo prohraj”

Jen leť, lži, sráči, dokud neuslyšíš pravdu

Ze spoza ulice, skrz kanály mládí

Jen řvi, sráči, jo, mluvím s tebou

(Danny)

My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí

My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku

A naše srdce, naše srdce, bila v temnotě

Protože my jsme, my jsme, jsme vybudováni ze zničených částí

(Danny)

(Nikdo, nikdo nemůže vzít, co je naše!)

(J-Dog)

Z města andělů!

Prázdné nádoby ďáblů!

Není tu nikdo, kdo by nás zachránil?

Skrze moje oči uvidíš svět, který jsi nám dal!

(Danny)

(Nikdo, nikdo nemůže vzít, co je naše!)

(J-Dog)

Z města andělů!

Prázdné nádoby ďáblů!

Není tu nikdo na naši záchranu?

Skrze moje oči, uvidíš svět, který jsi nám dal!

(Danny)

My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí

My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku

A naše srdce, naše srdce, bila v temnotě

Protože my jsme, my jsme, my jsme vybudováni ze zničených částí

(J-Dog) (Danny)

Z města andělů! (My jsme, my jsme!)

Prázdné nádoby ďáblů!

Není tu nikdo, kdo by nás zachránil? (My jsme, my jsme!)

Skrze moje oči uvidíš svět, který jsi nám dal!

Z města andělů!

(A naše srdce, naše srdce!)

Prázdné nádoby ďáblů!

Není tu nikdo, kdo by nás zachránil?

(Protože my jsme, my jsme!)

Skrze moje oči uvidíš svět, který jsi nám dal!

Views: 1183

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz97483(Currently displayed)
Add text here

Více informací naleznete zde: Viz zde

Hollywood Undead – We Are A vyhledávání související s tímto tématem

#Hollywood #Undead

Hollywood Undead – We Are

https://czechia.xemloibaihat.com, Doufám, že tyto informace mají pro vás velkou hodnotu

Upřímně děkuji.

Podívejte se znovu Hollywood Undead – We Are

Log in to add text to your favorites

(Danny)

We are, we are, we are made from broken parts.

We are, we are, we are broken from the start.

And our hearts, our hearts, they were beating in the dark

‘Cause we are, we are, we are built from broken parts.

(Johnny 3 Tears)

If you can lose it all then welcome to Broadway.

Silicone dreams and your name on the marque.

And I can hold it up, but I hold it up hardly.

It’s hotter here in hell but it’s getting real dark, see.

So all you sick and the bitterness of the lonely.

To all you overdosed and you miles of coke fiends.

And every step, another step you’re walking on my dreams.

Every breath, another breath, you’re breathing when I breathe.

I watch them all come, gotta watch the rest go.

I’m married to the devil, in the city of angels.

So come all you wicked, to the world of the empty.

I know I need it all, so baby don’t tempt me.

I’m knockin’ on your door, nope, nobody sent me.

Just checkin’ all you bitches, like I’m checkin’ this check sheet.

So put your hats on, Lohner don’t get soft.

You can see God when I take my mask off.

(Danny)

We are, we are, we are made from broken parts.

We are, we are, we are broken from the start.

And our hearts, our hearts, they were beating in the dark

‘Cause we are, we are, we are built from broken parts.

(J-Dog)

The fame’s your best friend, you love it, no questions.

Beating down the door is the face of rejection.

And once again it’s a tragedy anthem.

We never wanted more, we never needed your blessing.

But who could give a fuck about a kid with a dream.

‘Cause stories aren’t told about the ones unseen.

With the gleam in his eye, his middle finger to the sky.

Crooked smile on his face, he doesn’t think he can die.

So grab a pick and an axe, ’cause we try, we cry.

Into the bottle of Jack we die, inside.

So when you look in his eyes, whatch you see now.

Murder the monster you’ve made, and watch him bleed out.

We’re in a life, where it’s kill or lose.

Just fly,lie motherfucker, ’til you hear the truth.

From under the street, through the gutters of youth.

Just cry, motherfucker, yeah, I’m talking to you.

(Danny)

We are, we are, we are made from broken parts.

We are, we are, we are broken from the start.

And our hearts, our hearts, they were beating in the dark

‘Cause we are, we are, we are built from broken parts.

(Danny)

(No one, no one can take away what’s ours!)

(J-Dog)

From the city of angels!

An empty vessel of devils!

Is there no one to save us?

Through my eyes, see the world that you gave us!

(Danny)

(No one, no one can take away what’s ours!)

(J-Dog)

From the city of angels!

An empty vessel of devils!

Is there no one to save us?

Through my eyes, see the world that you gave us!

(Danny)

We are, we are, we are made from broken parts.

We are, we are, we are broken from the start.

And our hearts, our hearts, they were beating in the dark

‘Cause we are, we are, we are built from broken parts

(J-Dog) (Danny)

From the city of angels! (We are, we are!)

And every vessel of devils!

Is there no way to save us? (We are, we are!)

Through my eyes, see the world that you gave us!

From the city of angels!

(And our hearts, our hearts!)

And every vessel of devils!

Is there no way to save us?

(‘Cause we are, we are!)

Through my eyes, see the world that you gave us!

Views: 1176

Please log in to rate lyrics

All original lyrics of this song:
scz93063 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites

(Danny)

My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí

My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku

A naše srdce, naše srdce, bila v temnotě

Protože my jsme, my jsme, my jsme vybudováni ze zničených částí

(Johnny 3 Tears)

Pokud můžeš všechno ztratit, tak vítej na Broadwayi

Umělé sny a tvé jméno na značce

A můžu to udržet, ale držím to ztěžka

Je tu tepleji než v pekle, ale už se opravdu stmívá, koukej

Všichni jste nemocní a zahořklí z osamění

Všem vám předávkovaným a bláznům do koksu.

A s každým krokem, dalším krokem, šlapete po mých snech

Každý nádech, další nádech, dýcháte, když já dýchám

Viděl jsem všechny přijít, chci vidět všechny odcházet

Jsme ženatej s ďáblem, ve městě andělů

Tak přijďte všichni vy hřísní, do světa prázdnoty

Vím, že to potřebuju všechno, tak mě, zlato, nelákej

Klepu na tvé dveře, ne, nikdo mě neposlal

Prostě vás všechny kontroluju vy děvky, jako kontroluju tenhle šekový list

Tak nasaďte čepice, Lohner nezměkne

Můžeš vidět Boha, když si sundám masku

(Danny)

My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí

My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku

A naše srdce, naše srdce, bily v temnotě

Protože my jsme, my jsme, my jsme vybudováni ze zničených částí

(J-Dog)

Sláva je tvůj nejlepší přítel, miluješ jí, bez otázek

Zničit dveře je výrazem odmítnutí

A ještě jednou je tu tragická hymna

Nikdy jsme nechtěli víc, nikdy jsme nepotřebovali tvé požehnání

Ale kdo, kurva, mohl něco vědět o dítěti se snem

Protože příběhy nejsou řečeny o nespatřených

Se třpytem v očích, jeho prostředníček vztyčený k nebi

Úsměv grázla na obličeji, nemyslí si, že může umřít

Tak popadněte krumpáč a sekyru, protože my se snažíme a pláčeme

V láhvi Jacka umíráme, tam uvnitř

Tak když se mu podíváš do očí, co vidíš?

Zavraždi monstrum, které jsi stvořil a sleduj ho vykrvácet

Jsme v životě, kde je to “zabij nebo prohraj”

Jen leť, lži, sráči, dokud neuslyšíš pravdu

Ze spoza ulice, skrz kanály mládí

Jen řvi, sráči, jo, mluvím s tebou

(Danny)

My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí

My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku

A naše srdce, naše srdce, bila v temnotě

Protože my jsme, my jsme, jsme vybudováni ze zničených částí

(Danny)

(Nikdo, nikdo nemůže vzít, co je naše!)

(J-Dog)

Z města andělů!

Prázdné nádoby ďáblů!

Není tu nikdo, kdo by nás zachránil?

Skrze moje oči uvidíš svět, který jsi nám dal!

(Danny)

(Nikdo, nikdo nemůže vzít, co je naše!)

(J-Dog)

Z města andělů!

Prázdné nádoby ďáblů!

Není tu nikdo na naši záchranu?

Skrze moje oči, uvidíš svět, který jsi nám dal!

(Danny)

My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí

My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku

A naše srdce, naše srdce, bila v temnotě

Protože my jsme, my jsme, my jsme vybudováni ze zničených částí

(J-Dog) (Danny)

Z města andělů! (My jsme, my jsme!)

Prázdné nádoby ďáblů!

Není tu nikdo, kdo by nás zachránil? (My jsme, my jsme!)

Skrze moje oči uvidíš svět, který jsi nám dal!

Z města andělů!

(A naše srdce, naše srdce!)

Prázdné nádoby ďáblů!

Není tu nikdo, kdo by nás zachránil?

(Protože my jsme, my jsme!)

Skrze moje oči uvidíš svět, který jsi nám dal!

Views: 1183

Please log in to rate text

All translations for this song:
scz97483(Currently displayed)
Add text here

3 thoughts on “Akordy písní Hollywood Undead – We Are | Web poskytuje nejnovější texty písní”

  1. Pingback: เด็กเอ็น

  2. Pingback: empresa de informática

  3. Pingback: Deca Durabolin Erfahrung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *